Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Barbro Dahlbom-Hall

Barbro Dahlbom-Hall är egen företagare och konsult i chefs- och ledningsfrågor. Hon har erfarenhet från alla sektorer av svenskt samhällsliv och arbetar numera mest internationellt, särskilt för FN. För sina banbrytande insatser har hon fått en rad utmärkelser, bland annat H M Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band, och blivit utnämnd till medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Titlar av Barbro Dahlbom-Hall