Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ingrid Carlgren

Ingrid Carlgren är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon har i sin forskning studerat lärares arbete, yrkeskunskaper och utbildning samt frågor om undervisning och kunskap. Har tidigare bland annat varit rektor för Lärarhögskolan i Stockholm samt drivit frågor om praktiknära forskning och forskarskolor för lärare. Detta arbete har bland annat omfattat utvecklingen av plattformen STLS (Stockholm Teaching & Learning Studies), ämnesdidaktiska forskarskolor för lärare och utvecklingen av ForskUL (Forskning om undervisning och lärande) – en vetenskaplig tidskrift för praktiknära forskning.

Titlar av Ingrid Carlgren