Cecilia Caiman

Cecilia Caiman är forskare och lärar- och förskollärarutbildare inom naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund vägleder blivande och verksamma förskollärare till hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan. 

Läs mer