Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sofie Bäärnhielm

Sofie Bäärnhielm är med.dr, psykiater och enhetschef på Transkulturellt centrum, Stockholms läns landstings kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation. Sofie Bäärnhielm har varit rådgivare kring kulturella aspekter vid utvecklingen av den internationella psykiatriska diagnoshandboken DSM-5.

Foto: Mia Carlsson

Sofie Bäärnhielm föreläser inom Psykiatri med fokus på kulturmöten | Migration och psykisk ohälsa | Interkulturell kommunikation
Boka föreläsning/kontakt: sofie.baarnhielm@telia.com

Transkulturell psykiatri

Transkulturell psykiatri ger en angelägen och grundläggande introduktion till ämnet för studerande såväl som yrkesverksamma inom primärvård, psykiatri, kommunens socialpsykiatri och även för andra intresserade.

Läs mer