Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nihad Bunar

Nihad Bunar är professor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, med ett hundratal vetenskapliga publiceringar om migration och utbildning, skola, segregation och integration, skolvalfrihet, nyanlända elever med mera.

Titlar av Nihad Bunar