Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mia Bergenmar

Rehabilitering vid cancersjukdom

Cancer är en folksjukdom och fler än 60 000 nya fall diagnostiseras årligen. Samtidigt gör den medicinska utvecklingen att allt fler överlever sin sjukdom eller lever med den under lång tid. Sammantaget ställer detta stora krav på vården och andra samhällsaktörer att tillsammans skapa fungerande strukturer för rehabilitering. Det handlar inte bara om medicinsk vård, utan också om insatser från försäkringskassa, arbetsförmedling, arbetsgivare, skola, socialtjänst med flera aktörer.

Läs mer