Maria Borelius

Maria Borelius är vetenskapsjournalist, biolog och företagare. Hon har tidigare skrivit de populärvetenskapliga böckerna Sedan du fött och Motboken.