Maria Bergman

Impuls Geografi

Impuls Geografi betonar det viktigaste av allt i geografiämnet: förmågan att kunna se sambanden. Impuls leder eleverna vidare - från kunskap till insikt och förståelse. 

Läs mer