Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Johan Bjureberg

Johan Bjureberg är leg. psykolog, med.dr, adjungerad adjunkt vid Karolinska institutet och verksam inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hans forskning fokuserar epidemiologi, känsloreglering och behandling av självskadebeteende.

Johan Bjureberg föreläser inom Emotioner | Självskadebeteende | Ilskeproblem
Boka föreläsning/kontakt: johan.bjureberg@ki.se

Självskadebeteende

Att möta personer som avsiktligt skadar sig själva är utmanande. Varför väljer någon att göra sig själv illa? Vilken funktion fyller egentligen självskadebeteendet? Hur hanterar man sin egen oro? Den här boken ger kunskap och praktisk vägledning för att skapa förståelse, en god relation och verksam behandling vid självskadande handlingar.

Läs mer