Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jan Bärmark

Självförverkligandets psykologi

Självförvekligandets psykologi är en analys av Maslow´s psykologi och den människosyn och vetenskapsuppfattning som ligger bakom hans arbete. Tonvikten i boken ligger vid en vetenskapsteoretisk belysning av Maslow´s intellektuella utveckling och av de forskningspsykologiska och vetenskapsteoretiska faktorer som påverkar hans strävan att skapa ett nytt paradigm inom psykologin.

Läs mer