Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Självförverkligandets psykologi

Självförvekligandets psykologi är en analys av Maslow´s psykologi och den människosyn och vetenskapsuppfattning som ligger bakom hans arbete. Tonvikten i boken ligger vid en vetenskapsteoretisk belysning av Maslow´s intellektuella utveckling och av de forskningspsykologiska och vetenskapsteoretiska faktorer som påverkar hans strävan att skapa ett nytt paradigm inom psykologin.

Läs mer...
Självförverkligandets psykologi Självförverkligandets psykologi
Självförverkligandets psykologi
E-bok (Epub)

Självförverkligandets psykologi

Utkom 30 september 2010

Isbn
9789127122802
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via
Självförverkligandets psykologi Självförverkligandets psykologi
Självförverkligandets psykologi
Utkom 30 sep 2010
ISBN 9789127122802
Självförverkligandets psykologi
Självförverkligandets psykologi
164 kr
Självförverkligandets psykologi Självförverkligandets psykologi
Självförverkligandets psykologi
Utkom 30 sep 2010
ISBN 9789127122802
Självförverkligandets psykologi
Självförverkligandets psykologi
Ingen Författare
Självförverkligandets psykologi
Självförverkligandets psykologi

Andra intressanta titlar

Abraham Maslow var en förgrundsfigur inom den humanistiska psykologin. Hans teorier om den självförverkligande människan och hans motivationspsykologi spelar en viktig roll i många psykoterapier. Malows idéer är också betydelsefulla inom läran om organisationsutveckling och i den omvårdnadsforskning som betonar patientens aktiva medverkan i vårdprocessen. 

Självförvekligandets psykologi är en analys av Maslow´s psykologi och den människosyn och vetenskapsuppfattning som ligger bakom hans arbete. Tonvikten i boken ligger vid en vetenskapsteoretisk belysning av Maslow´s intellektuella utveckling och av de forskningspsykologiska och vetenskapsteoretiska faktorer som påverkar hans strävan att skapa ett nytt paradigm inom psykologin. Frågor som självkännedom betydelse i forskningen och förhållandet mellan vetenskap och religion diskuteras utförligt. 

Jan Bärmark är docent i vetenskapsteori.