Erika Björklund

Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans

Vad är pedagogisk dokumentation och hur kan man använda sig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten tillsammans med barnen?

Läs mer