Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna Borg

Anna Borg har lång erfarenhet av att arbeta med skolutvecklingsfrågor. Tidigare har hon arbetat som högstadielärare, specialpedagog och rektor. Numera är hon anknuten till Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND). 

Anna föreläser, utbildar och handleder skolpersonal kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf). Hon är också författare och har skrivit böcker om att förebygga skolfrånvaro, hantera övergångar i skolan samt en bok om npf för lärare.

Skolutveckling i grundskola och gymnasium | Övergångar | NPF | Skolfrånvaro

Kontaktuppgifter: Anna Borg
annaborg74@gmail.com

Övergångar i gymnasievardagen

Övergångar i gymnasievardagen uppmärksammar läsaren på att det finns till synes osynliga övergångar i gymnasieskolan som på olika sätt påverkar eleverna, vissa så mycket att det riskerar att leda till sämre förutsättningar att lära.

Läs mer