Anders Brodin

Anders Brodin är professor i teoretisk ekologi vid biologiska institutionen, Lunds universitet. Ett av hans stora intressen är kognition och minne hos fåglar.

Smartast bland mesar

Talgoxen har en av den svenska fågelfaunans allra mest komplicerade ljudrepertoarer. Tagloxen är också ovanligt smart och läraktig. I Smartast bland mesar berättar Anders Brodin om talgoxen, och om sin egen och andras forskning.

Läs mer

Presskontakt

Kristina Billow
Pressansvarig sakprosa