Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anders Broberg

Anders Broberg är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han är idag professor emeritus i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet. Hans forskning har rört betydelsen av olika livserfarenheter för den fortsatta utvecklingen, till exempel att ha upplevt våld i familjen, effekten av olika typer av föräldrastöd och av behandlingsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatriskt arbete. År 2005 fick han Stiftelsen Allmänna Barnhusets stora pris för sitt arbete med att förbättra barns och ungdomars situation genom att göra forskning om barn och ungdomar tillgänglig för praktiskt yrkesverksamma. Han var under åren 2001–2021 vetenskapligt råd i utvecklingspsykologi vid Socialstyrelsen.

Anders Broberg föreläser inom Anknytningsteori | Våld i familjen och hur våldet påverkar barn | Psykisk ohälsa hos barn
Boka föreläsning/kontakt: anders_broberg@mac.com

Titlar av Anders Broberg