Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anders Bergmark

Anders Bergmark  är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hans vetenskapliga produktion har under de senaste åren fokuserat försöken att införa en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Evidensbaserat socialt arbete

Hittills har det saknats en lärobok som erbjuder en samlad men också kritisk genomgång av begreppet evidens som sådant och de motsättningar som finns bland dess uttolkare. Evidensbaserat socialt arbete - teori, kritik, praktik är en sådan bok.

Läs mer