Anders Bergmark

Anders Bergmark  är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hans vetenskapliga produktion har under de senaste åren fokuserat försöken att införa en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.