Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ann Bergstrand Tybåhl

Ann Bergstrand Tybåhl är lärare i tyska och svenska för grundskolans senare år och har även mångårig erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Hon har en magisterexamen i facköversättning med inriktning mot tyska. Som lärare har hon både undervisat svenska modersmålstalare i tyska och tvärtom, och som översättare har hon bland annat utarbetat en tysk-svensk/svensk-tysk ordbok. Hon är en av författarna till det nya tyskläromedlet Auf geht’s.

Titlar av Ann Bergstrand Tybåhl