Maria Åkerlund

Maria Åkerlund är leg. psykolog och har arbetat som konsult inom arbetspsykologi i snart 25 år med grupputveckling, ledarutveckling och urval. År 2005 introducerade hon Susan Wheelans Group Development Questionnaire i Sverige och medverkade i dess översättning och anpassning till svenska. Maria anlitas  även som föreläsare och kursansvarig på Stockholms Universitet. Hon har utbildat sig i System Centrerad Teori (SCT) i 20 år och integrerat det med forskningsgrundade metoder i sitt arbete med ledar- och grupputveckling.

Teamutveckling

Syftet med team är att lösa problem tillsammans. Vilka processer sätts igång då och vilka vägval ställs vi inför? Har teamets medlemmar samma mål eller olika? Vad är egentligen utveckling av teamarbete och hur sker den utvecklingen?

Mer info

Presskontakt

Annika Schildt
Projektledare/kommunikatör