Maria Åkerlund

Maria Åkerlund är leg. psykolog och verksam som konsult inom arbets- och organisationspsykologi med fokus på grupputveckling, ledarutveckling och urval. År 2005 introducerade hon Susan Wheelans Group Development Questionnaire i Sverige och medverkade i dess översättning och anpassning till svenska. Maria anlitas  även som föreläsare och kursansvarig på Stockholms universitet. Hon har utbildat sig i Systemcentrerad teori (SCT) i 20 år och integrerat det med forskningsgrundade metoder i sitt arbete med ledar- och grupputveckling.

Teamutveckling i teori och praktik

Syftet med att arbeta i team är att lösa problem tillsammans. Vilka processer sätts då igång? Har medlemmarna samma mål eller olika? Och vad är egentligen teamutveckling?

Läs mer

Presskontakt

Annika Schildt
Projektledare/kommunikatör