Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gunlög Åkerstedt Lindell

Retoriklek i förskolan

Hur kan du som pedagog arbeta med retorik redan i förskolan? Den här boken ger dig både teori och förslag på konkreta aktiviteter som stimulerar till självkänsla och samarbete samt stöttar barnen att tala, berätta och lyssna.

Läs mer