Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sophie Abild

Sophie Abild har varit patient i psykiatrins öppen- och slutenvård, i socialpsykiatrin och på socialpsykiatriska boenden. I boken Beteendeproblem i psykiatrisk vård bidrar hon med beskrivningar av sina upplevelser.

Beteendeproblem i psykiatrisk vård

Den här boken handlar om hur man bemöter patienter inom psykiatrisk vård i kritiska konfliktsituationer. Författarna beskriver hur det är möjligt att bevara relationer och nå behandlingsmål, även i riktigt skarpa lägen på en avdelning.

Läs mer