Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Elisabeth Arnbak

Lärare Lär/Läsning av faktatexter - från läsprocess till lärprocess

I boken Läsning av faktatexter ges redskap för att bedöma om texterna som används i undervisningen passar elevernas läsförmåga och de förkunskaper som de har i ämnet.

Läs mer