Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Textuppläsning i våra digitala läromedel

Att lyssna på en text samtidigt som du läser är bra för inlärningen. Med Natur & Kulturs heldigitala läromedel kan eleven få all text i ett innehåll uppläst med talsyntes med AI-funktionalitet. Det gäller både för längre texter, uppgifter, frågor och fördjupningar.

Uppläsning av allt innehåll
I dag lyssnar närmare 20 procent av eleverna på inlästa texter i våra digitala läromedel och funktionen ses som ett allt viktigare komplement i undervisningen.

Talsyntes

Talsyntes med AI och inläst tal är standard i alla läromedel i digiNOK. Talsyntes är en konstgjord röst som efterliknar mänskligt tal, och lämpar sig väl för digitala läromedel som hela tiden uppdateras med aktuellt innehåll. Dessutom markeras varje uppläst ord i texten, vilket är en viktig lässtödsfunktion, bland annat för elever med lässvårigheter och dyslexi som behöver hjälp med avkodningen. Talsyntes ger också möjligheten att byta mellan flera olika röster – till och med dialekter.

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Inläst text från ILT

Är din skola kund hos ILT Inläsningstjänst? Då har du automatiskt tillgång till inläst text i samtliga digitala läromedel för lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och sfi. 

Inläst tal av röstskådelspelare

Det finns även texter där röstskådespelare läst in texten, till exempel till språkläromedlens målspråkstexter samt till bildberättelser, men det finns även till andra utvalda läromedel i Digilär. 

Uppläsning av text är ett verkligt fokusområde där vi satsar mycket kraft och resurser. Det är också vår mest uppskattade och använda lässtödsfunktion. Cecilia Lilja, Produktionschef för Läromedel och Akademi
Du kan enkelt anpassa uppläsningen i läromedlet.