Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lässtöd & anpassning

Till varje text i Natur & Kulturs heldigitala läromedel finns en mängd funktioner särskilt utvecklade för att stötta elevens läsning och fokus. De är utvecklade tillsammans med forskare och specialpedagoger och med hjälp av dem kan eleven anpassa inlärningen utifrån sina behov.

Uppläsning och samarbete med ILT

Uppläsning är tillgängligt till allt innehåll i Digilär, såväl grundtext som uppgifter, och ljudspelaren växlar automatiskt mellan inläst tal (där det finns tillgängligt*) och talsyntes. Även fördjupningar, frågor och arbetsflöden har uppläst ljud som överallt går att sätta igång med ett enkelt klick.

*Flera av våra läromedel har som standard inläst tal av röstskådespelare till alla läromedelstexter, det gäller t.ex. i moderna språk och engelska. Vi samarbetar också med Inläsningstjänst (ILT) som läser in all läromedelstext skriven på svenska. Om en skola är kund hos ILT får alla lärare och elever på skolan automatiskt tillgång till ILT-ljudet direkt i Digilärs uppläsningsfunktion.

Uppläsning och samarbete med ILT

Uppläsning är tillgängligt till allt innehåll i Digilär, såväl grundtext som uppgifter, och ljudspelaren växlar automatiskt mellan inläst tal (där det finns tillgängligt*) och talsyntes. Även fördjupningar, frågor och arbetsflöden har uppläst ljud som överallt går att sätta igång med ett enkelt klick.

*Flera av våra läromedel har som standard inläst tal av röstskådespelare till alla läromedelstexter, det gäller t.ex. i moderna språk och engelska. Vi samarbetar också med Inläsningstjänst (ILT) som läser in all läromedelstext skriven på svenska. Om en skola är kund hos ILT får alla lärare och elever på skolan automatiskt tillgång till ILT-ljudet direkt i Digilärs uppläsningsfunktion.

Bläddra eller scrolla

Det går att välja bläddra i stället för scrolla om eleven tycker det är svårt att ta sig an en hel text med en gång och hellre vill bläddra och se ett avsnitt i taget.

Storlek på text

Det går att välja mellan två olika storlekar på texten – förval eller större. Bra om eleven läser på en liten skärm eller en skärm med låg upplösning.

Radavstånd

Det går att välja mellan två olika radavstånd för texten – förval eller större. Ett bra verktyg för till exempel personer med dyslexi eller nedsatt syn, som kan behöva öka radavståndet i en text för bättre läsbarhet.

Läslinjal

Med hjälp av läslinjalen kan eleven fokusera på en rad eller ett stycke i taget. Ett bra verktyg för den som har stora lässvårigheter.

Dölj bilder

Det går att dölja bilder för att få ännu mer fokus på texten och för att ge den elev som behöver det möjlighet att koda av texten för sig, utan visuella komponenter.

Översättning

Det går att välja att översätta all läromedelstext om eleven har ett annat modersmål än svenska. Det gör du genom att öppna Digilär i webbläsaren Google Chrome. Högerklicka var som helst i Digilär och välj Översätt i webbläsaren. Alla delar och sidor i Digilär är kompatibla med Google Översätt. När en sida är översatt med Google Översätt kan du även få texten uppläst med talsyntes på det språk som sidan är översatt till.

Bifoga – alternativ till skriftlig inlämning

En elev kan bifoga bild, ljud, film och dokument till dig i alla inlämningsuppgifter i Digilär. Det kan vara bra t.ex. när de ska redovisa en uppgift på annat sätt än skriftligt. På detta sätt kan alla redovisningar samlas direkt i elevens läromedel – inte bara skrivuppgifterna.

Fokusläge för alla

Fokusläge för läsning är standard för alla sidvyer i våra läromedel. En avskalad och ren vy utan distraktioner skapar goda förutsättningar för digital läsning och inlärning.

Den som behöver kan dessutom välja Dölj menyer inför läsningen. Funktionen döljer tillfälligt i princip alla knappar och menyer, för en helt fokuserad läsupplevelse.

Typsnitt Dyslexie

Det finns flera typsnitt att välja mellan. Välj typsnittet Dyslexie om eleven har läs- och skrivsvårigheter. Typsnittet är utvecklat särskilt för den som har dyslexi.

Färgmarkeringar i text

Det går att välja mellan diskreta, understrukna eller helfärgade färgmarkeringar i text. Bra om eleven blir störd när många olika textdelar ska avkodas samtidigt.

Kontrast & bakgrund

Svart text mot vit bakgrund är standard, men eleven kan även välja Mörkt färgtema om hen tycker det är lättare att läsa med ljus text och mörk bakgrund eller Gult för att läsa med mörk text mot en ljusgul bakgrund.

Byt språk på gränssnittet

Du kan byta språk på gränssnittet, d.v.s. alla knappar och menyer, från svenska till engelska. Bra om du som språklärare vill att texterna i engelska ska ringas in av ett gränssnitt på samma målspråk som du undervisar i, men inte vill översätta själva innehållet med Google Översätt i webbläsaren Google Chrome.