Studiehandledningar till Förskoleserien

På den här sidan kan du ladda ner studiehandledningar till ett flertal av böckerna i Förskoleserien. Handledningarna är tänkta som utgångspunkt för att genom samtal och praktiska övningar få en fördjupad insikt kring respektive boks innehåll. Vårt mål är att stötta arbetslagets gemensamma kompetensutveckling.