Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Praktiska språklekar 
– med lust och glädje inför språket, utifrån Bornholmsmodellen

med Maria Rydkvist

Bornholmsmodellen visar hur vi med lekfullhet kan låta barnen upptäcka språkets alla delar och har för många blivit det självklara valet för det viktiga språkutvecklande, fonologiska, arbetet i förskoleklass. Bornholmsmodellen är vetenskapligt förankrad, väl beprövad och har en stor spridning i landets förskoleklasser.

Under denna praktiskt inriktade eftermiddag får vi konkreta exempel på metoder för språkträning. För dig som har jobbat med Bornholmsmodellen och vill variera dig eller komplettera så bidrar Maria Rydkvist även med tips kring extramaterial, användbara resurser och nya språklekar.

Hur kan arbetslaget organisera arbetet med strukturerade språklekar? Hur kan undervisningen anpassas och följas upp så att alla elever utvecklas, både våra säkra och mer osäkra läsare? Hur håller vi barnens intresse uppe? Fokus under eftermiddagen är praktiska metoder, snarare än teoretisk bakgrund. 

Föreläsningen riktar sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom förskoleklass som passar även för dig som arbetar inom åk 1-3,  som lärare, lärarassistent, utvecklingsledare, skolledare eller inom förvaltning eller är student.

FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD.

Bornholmsmodellen visar hur vi med lekfullhet kan låta barnen upptäcka språkets alla delar och har för många blivit det självklara valet för det viktiga språkutvecklande, fonologiska, arbetet i förskoleklass. Bornholmsmodellen är vetenskapligt förankrad, väl beprövad och har en stor spridning i landets förskoleklasser.

Under denna praktiskt inriktade eftermiddag får vi konkreta exempel på metoder för språkträning. För dig som har jobbat med Bornholmsmodellen och vill variera dig eller komplettera så bidrar Maria Rydkvist även med tips kring extramaterial, användbara resurser och nya språklekar.

Hur kan arbetslaget organisera arbetet med strukturerade språklekar? Hur kan undervisningen anpassas och följas upp så att alla elever utvecklas, både våra säkra och mer osäkra läsare? Hur håller vi barnens intresse uppe? Fokus under eftermiddagen är praktiska metoder, snarare än teoretisk bakgrund. 

Föreläsningen riktar sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom förskoleklass som passar även för dig som arbetar inom åk 1-3,  som lärare, lärarassistent, utvecklingsledare, skolledare eller inom förvaltning eller är student.

FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD.

Om föreläsaren:

Maria Rydkvist är förskollärare och grundskollärare med specialkompetens inom läs- och skrivinlärning och har under femton år ansvarat för den förberedande läs- och skrivutvecklingen i förskoleklasserna på Björkestaskolan i Nykvarn. Hon har arbetat som klasslärare i förskoleklass, periodvis som klasslärare i årskurs 1-2 och med specialundervisning för elever som behöver extra stöd. Idag är Maria Rydkvist klasslärare i årskurs 5, och delaktig i planering av språklek i förskoleklass. Maria Rydkvist kom på 90-talet i kontakt med Bornholmsmodellen, modellen som utvecklades av läsforskaren Ingvar Lundberg, och är en av författarna bakom samlingsvolymen Bornholmsmodellen (2018) där även Ingvar Lundbergs grundmaterial ingår.

Bornholmsmodellen - Språklekar i förskoleklass

Bornholmsmodellen har för många blivit det självklara valet för det viktiga språkutvecklande, fonologiska, arbetet i förskoleklass.

Läs mer