Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Arbetsbok Lärarwebb

Perfekt för genomgångar!

Lärarwebben ger dig material att använda vid genomgångar i helklass för att starta upp arbetet med arbetsbokens olika moment. Laborera med interaktiva övningar och låta alla elever vara delaktiga! Digitala versioner av Arbetsbok och Arbetsbok Fokus ingår.