Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

ABC-klubben vilar på en gedigen, vetenskaplig grund

När vi tog fram texterna i ABC-klubbens läseböcker gjorde vi det i samarbete med flera olika instanser:

  • Professor Ingvar Lundberg, forskare med inriktning mot dyslexi och läs- och skrivsvårigheter

  • dr Pernilla Söderberg Juhlander, vars forskning riktas mot vad som gör texter lätta och svåra

  • Lärare och elever från fem skolklasser från olika delar av landet som fungerade som provläsare under ett läsår

  • Två speciallärare som skrev arbetsböcker och lärarhandledningar, och som också hade synpunkt på texterna.

Ingvar Lundberg stod även för den vetenskaplig granskningen av arbetsboken och lärarhandledningen i åk 1. Som en bilaga till lärarhandledningen skrev han texten ”Att knäcka skriftens hemliga kod”. Den har vi gjort ett särtryck av som går att beställa kostnadsfritt här på sidan.

Motsvarande granskare för åk 2 och 3 var fil dr Barbro Westlund. Hennes text om läsförståelse finns att hämta som en pdf här på sidan.

Mer om de övriga författarna hittar du här på ABC-klubbens materialbank!