Stäng

Glömt lösenord?

Skicka

Stipendier

Genom att dela ut stipendier vill Natur & Kultur bland annat bidra till kvalificerat litterärt arbete och till att allmänheten nås av ny forskning.

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier premierar kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Årligen delar Natur & Kultur ut tolv (vi har utökat med tre från 2018) arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor. Mellan första februari och första maj utlyses stipendierna på Natur & Kulturs hemsida, där man ansöker med en projektplan. 

Ansökan ska gälla främst arbete som kräver olika typer av inläsnings- och forskningsarbete för ett litterärt verk inom sakprosa eller skönlitteratur.

En stipendiekommitté beslutar om stipendierna och de tillkännages under september.

Mer information


Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier premierar spridning av forskning. Årligen delar Natur & Kultur ut fyra populärvetenskapliga arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor. Mellan första februari och första maj utlyses stipendierna. Projekten ska vända sig till allmänheten med syfte att förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning. 

Stipendierna beslutas av en jury och tillkännages i september.

Mer information


Johan Hansson-stipendiet

Sveriges största litterära pris är Augustpriset, till vilket sex författare varje år nomineras i tre kategorier. För att belöna de av förlaget Natur & Kulturs författare som nått den ärofulla nomineringen tilldelas de Johan Hansson-stipendiet på 20 000 kronor, som delas ut i samband med Augustgalan.

Läs om stipendiaterna


Natur & Kulturs Särskilda stipendier 

Natur & Kulturs särskilda stipendier premierar kvalificerat litterärt arbete. Årligen delar Natur & Kulturs stiftelse ut upp till nio särskilda stipendier på vardera 100 000 kronor. Stipendiaterna utses av stiftelsens stipendiekommitté och går till personer som utmärker sig särskilt inom litteraturen i Sverige och ges för uppmuntran till fortsatt kvalificerat litterärt arbete.

Stipendierna tillkännages i december.

Läs mer om Natur & Kulturs särskilda stipendier


Cullbergstipendiet

Syftet med Cullbergstipendiet är att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på vuxenpsykiatri, rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Detta resestipendium ska användas till resa och uppehälle vid auskultation på en psykiatrisk klinik eller institution utomlands under två till fyra veckor. Den sökande kan vara ST-läkare i psykiatri eller psykiater. Stipendiet består av tio poster om vardera högst 15 000 kronor där man kan söka en, två eller flera sådana poster.

Sex läkare tilldelas Cullbergstipendiet 2017 

Läs mer om Cullbergstipendiet på cullbergstipendiet.se


Tipsa/dela: