Stäng

Glömt lösenord?

Skicka

Stipendier

Genom att dela ut stipendier vill Natur & Kultur bland annat bidra till kvalificerat litterärt arbete och till att allmänheten nås av ny forskning.

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier premierar kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Årligen delar Natur & Kultur ut nio arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor. Mellan första februari och första maj utlyses stipendierna på Natur & Kulturs hemsida, där man ansöker med en projektplan. Stipendierna delas ut av en stipendiekommitté och tillkännages under tidig höst.

Ansökan ska gälla främst arbete som kräver olika typer av inläsnings- och forskningsarbete för ett litterärt verk inom sakprosa eller skönlitteratur.

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

Stipendiekommittén för Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier består 2017 av styrelseledamöterna Kjell Blückert, Ann-Charlotte Smedler och Johan Svedjedal.

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier har delats ut sedan 2011.
Ansökningstiden är mellan 1 februari och 1 maj.

Läs om 2016 års stipendiater här


Natur & Kulturs Populärvetenskapliga arbetsstipendier

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier premierar spridning av forskning. Årligen delar Natur & Kultur ut fyra populärvetenskapliga arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor. Mellan första februari och första maj utlyses stipendierna på Natur & Kulturs hemsida, där man ansöker med en projektplan. Projekten ska vända sig till allmänheten med syfte att förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning.  Stipendierna delas ut av en stipendiekommitté och tillkännages efter sommaren.

En ansökan kan gälla till exempel en idé om en bok, en podcast, en föreläsningsserie eller något annat. Stipendierna kan sökas av forskare, journalister eller författare.

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

De fyra stipendierna utses av en jury och tillkännages efter sommaren. Juryn för Natur & Kulturs Populärvetenskapliga arbetsstipendier består 2017 av Per Almgren, Lena Forssén, Kjell Blückert, Patrik Hadenius, Anna Sjöström, Zoran Alagic och Jonas Olofsson

Natur & Kulturs Populärvetenskapliga arbetsstipendier instiftades 2016.  
Ansökningstiden är mellan 1 februari och 1 maj.

Läs om 2016 års stipendiater här


Johan Hansson-stipendiet

Sveriges största litterära pris är Augustpriset, till vilket sex författare varje år nomineras i tre kategorier. För att belöna de av förlaget Natur & Kulturs författare som nått den ärofulla nomineringen tilldelas de Johan Hansson-stipendiet på 20 000 kronor, som delas ut i samband med Augustgalan.


Cullbergstipendiet

Syftet med Cullbergstipendiet är att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på vuxenpsykiatri, rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Detta resestipendium ska användas till resa och uppehälle vid auskultation på en psykiatrisk klinik eller institution utomlands under två till fyra veckor. Den sökande kan vara ST-läkare i psykiatri eller psykiater. Stipendiet består av tio poster om vardera högst 15 000 kronor där man kan söka en, två eller flera sådana poster.

Sex läkare tilldelas Cullbergstipendiet 2017 

Läs mer om Cullbergstipendiet på cullbergstipendiet.se


Akademiskt kursboksstipendium

Bär du på en idé om att skriva en pedagogiskt upplagd grundbok för universitetsstuderande? Vill du sätta ramen för ett centralt ämne inom en akademisk disciplin? Ser du perspektiv som kan väcka engagemang för en profession och stärka studenters framtida yrkesidentitet?

I så fall kan du söka Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium på 100 000  kronor. Stipendiet delas ut till en eller flera författare, debutanter eller erfarna, som avser att skriva en svensk lärobok för blivande sjuksköterskor, psykologer, socionomer, förskollärare, lärare, pedagoger eller andra närliggande professionsyrken.

Läs mer här


Natur & Kulturs Särskilda stipendier 

Natur & Kulturs särskilda stipendier premierar kvalificerat litterärt arbete. Årligen delar Natur & Kulturs stiftelse ut upp till nio särskilda stipendier på vardera 100 000 kronor. Stipendiaterna utses av stiftelsens stipendiekommitté och går till personer som utmärker sig särskilt inom litteraturen i Sverige och ges för uppmuntran till fortsatt kvalificerat litterärt arbete.

Natur & Kulturs Särskilda stipendier har delats ut sedan 2011 och meddelas till stipendiaterna i december. Dessa stipendier kan inte sökas utan utdelas på stipendiekommitténs eget initiativ.

Stipendiekommittén för Natur & Kulturs särskilda stipendier består 2017 av styrelseledamöterna  Kjell Blückert, Ann-Charlotte Smedler och Johan Svedjedal.

De fick Natur & Kulturs särskilda stipendium 2016

Tipsa/dela: