Stäng

Glömt lösenord?

Skicka

Stipendier

Genom att dela ut stipendier vill Natur & Kultur bland annat bidra till kvalificerat litterärt arbete och till att allmänheten nås av ny forskning.

Natur & Kulturs arbetsstipendier

Natur & Kulturs arbetsstipendier premierar kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Årligen delar Natur & Kulturs stiftelse ut nio arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor. Stiftelsens stipendiekommitté utdelar efter granskning av ansökningarna nio arbetsstipendier som delas ut under tidig höst.

Ansökan ska innehålla en projektplan och gälla främst arbete som kräver olika typer av inläsnings- och forskningsarbete för ett litterärt verk inom sakprosa eller skönlitteratur. Ansökningsformulär finns tillgängligt från 1 februari till 1 maj.

Stipendiekommittén för Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier består 2017 av styrelseledamöterna Kjell Blückert, Ann-Charlotte Smedler och Johan Svedjedal.

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier har delats ut sedan 2011. 

Ansök här

Läs om 2016 års stipendiater här


Natur & Kulturs Populärvetenskapliga arbetsstipendier

Natur & Kulturs Populärvetenskapliga arbetsstipendier premierar spridning av forskning. Årligen delar Natur & Kulturs stiftelse ut fyra populärvetenskapliga arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor. Man ansöker med en projektplan och ansökningstiden är mellan den 1 februari till den 1 maj. Projekten ska vända sig till allmänheten för att förmedla vetenskapliga rön och bidra till samtal om forskning.  

En ansökan kan gälla till exempel en idé om en bok, en podcast, en föreläsningsserie eller något annat. Stipendierna kan sökas av forskare, journalister, författare eller liknande.

De fyra stipendierna utses av en stipendiekommitté och tillkännages efter sommaren. Stipendiekommittén för Natur & Kulturs Populärvetenskapliga arbetsstipendier består 2017 av Per Almgren, Lena Forssén, Kjell Blückert, Patrik Hadenius, Anna Sjöström, Zoran Alagic och Jonas Olofsson

Natur & Kulturs Populärvetenskapliga arbetsstipendier instiftades 2016. Stipendierna kräver ingen motprestation.

Ansök här

Läs om 2016 års stipendiater här


Johan Hansson-stipendiet

Sveriges största litterära pris är Augustpriset, till vilket sex författare varje år nomineras i tre kategorier. För att belöna de av förlaget Natur & Kulturs författare som nått den ärofulla nomineringen tilldelas de Johan Hansson-stipendiet på 20 000 kronor, som delas ut i samband med Augustgalan.


Cullbergstipendiet

Syftet med Cullbergstipendiet är att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på vuxenpsykiatri, rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Detta resestipendium ska användas till resa och uppehälle vid auskultation på en psykiatrisk klinik eller institution utomlands under två till fyra veckor. Den sökande kan vara ST-läkare i psykiatri eller psykiater. Stipendiet består av tio poster om vardera högst 15 000 kronor där man kan söka en, två eller flera sådana poster.

Sex läkare tilldelas Cullbergstipendiet 2017 

Läs mer om Cullbergstipendiet på cullbergstipendiet.se


Akademiskt kursboksstipendium

Bär du på en idé om att skriva en pedagogiskt upplagd grundbok för universitetsstuderande? Vill du sätta ramen för ett centralt ämne inom en akademisk disciplin? Ser du perspektiv som kan väcka engagemang för en profession och stärka studenters framtida yrkesidentitet?

I så fall kan du söka Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium på 100 000  kronor. Stipendiet delas ut till en eller flera författare, debutanter eller erfarna, som avser att skriva en svensk lärobok för blivande sjuksköterskor, psykologer, socionomer, förskollärare, lärare, pedagoger eller andra närliggande professionsyrken.

Läs mer här


Natur & Kulturs Särskilda stipendier 

Natur & Kulturs Särskilda stipendier premierar kvalificerat litterärt arbete.
Årligen delar Natur & Kulturs stiftelse ut nio särskilda stipendier på vardera 100 000 kronor. Stipendiaterna utses av stiftelsens stipendiekommitté och går till personer som utmärker sig särskilt inom litteraturen i Sverige och ges för uppmuntran till fortsatt kvalificerat litterärt arbete.

Stipendiekommittén för Natur & Kulturs särskilda stipendier består 2017 av styrelseledamöterna  Kjell Blückert, Ann-Charlotte Smedler och Johan Svedjedal.

Natur & Kulturs Särskilda stipendier har delats ut sedan 2011 och meddelas till stipendiaterna i december. Dessa stipendier kan inte sökas utan utdelas på stipendiekommitténs eget initiativ.

Tipsa/dela:
Stäng

Tipsa en vän

Skicka