Stäng

Glömt lösenord?

Skicka
Stridens skönhet och sorg 1915

Stridens skönhet och sorg 1915

Stridens skönhet och sorg 1915 är den andra delen av fem om det första världskrigets historia - en bok för varje krigsår. Genom att utgå från högst verkliga människoöden, i de flesta fall okända personer vars liv fallit i glömska, har Peter Englund hittat ett nytt sätt att skriva historia. Här får vi detaljskarpa närbilder från de allt brutalare bataljerna på väst- och östfronten, samt från de  mindre kända krigsskådeplatserna i Afrika, Mesopotamien, Italien och Balkan. Samtidigt är det som sker i vardagen och hemmet centralt; hur kunde människorna uppfyllas av och förlora sig i det största och mest destruktiva krig världen dittills skådat, 1900-talets urkatastrof?

Kraftigt utökad utgåva med nyritade kartor samt ett stort antal fotografier, varav de flesta aldrig visats förut.

Följ arbetet med bokserien och läs nyskrivna texter på Peter Englunds blogg Stridens skönhet och sorg. www.stridensskönhetochsorg.se
"Lika storslaget som mänskligt rörande … Som den lysande stilist och kunnige historiker han är levandegör Englund detta krig som få andra har gjort det, från begynnelsens aningslösa iver till monotoni och krigströtthet."
Anna Rudberg –W, Corren

"Englunds bragd med de här böckerna är att han räddar minnet av alla dessa människors individualitet ut ur krigsmaskineriets obönhörliga tvångskollektivisering. Han finner och gestaltar den mänskliga skönhet som striden utplånar ... Jag var orolig för hur Peter Englund skulle kunna övervinna krigets enformighet. Han lyckas genom att framhäva enkla händelser som berörde enskilda människors känslor och fantasier. Och han gör det med en språklig varsamhet som avslöjar respekt och inlevelseförmåga. Några av hans gestalter flimrar lika vackert som gamla svartvita stumfilmer. Alla läsare hittar sin egen oförglömliga. Min är den privilegierade Laura de Turczynowicz, rädd för både åska och möss, som hamnar mitt i Östfronten. Hennes man försvinner, maten tar slut och barnen blir sjuka. Till sist lyckas hon fly till USA. Hon blir så verklig att jag vill greppa mobilen och ringa."
Per Wirtén, Expressen

"Peter Englund är en mästare i att fånga både tiden, människorna och skeendet. Han kommer de många huvudpersonerna riktigt nära under bokens gång. En extra eloge också för att han lyckats att få med så skilda typer av människor, både vad gäller nationalitet, kön, ålder och inställning ... Många av de som får komma till tals här börjar bli gamla bekanta nu för de som läste förra årets bok. De blir sällsynt levande när vi får möta dem igen. Segervissheten och tron på ett kort krig har börjat gå över och berättelserna handlar om att överleva, om allt det elände kriget fört med sig. Så mycket "skönhet" är det inte längre."
Björn G Stenberg, Upsala Nya Tidning

"Styrkan i Englunds underifrånperspektiv är närheten till historiens små aktörer och troheten mot deras synvinkel. Det som förloras i sammanhang och överblick tas igen i närbild och skärpa. Den konventionella krigsberättelsens slitna byggstenar, som sänkningen av Lusitania, skymtar här endast förbi som ett av många spår. Varje individ ser bara sitt lilla frontavsnitt. Men berättargreppet tillåter var och en att förbli huvudpersonen i sitt eget krig, varav inget är det andra likt ... 108 dagsrapporter hade kunnat göra greppet enahanda i längden, men den stilistiska skickligheten och människoödena fångar en. Man lär känna personerna, fäster sig vid vissa, lider med dem, hoppas de ska överleva. På nyårsafton frågar jag mig oroligt med Vera Brittain, som precis förlorat sin fästman Roland i strid, var de alla ska vara - och om de alla fortfarande ska vara - vid den här tiden nästa år. I bokens inledning citeras Frederic Manning: "En människa må rasa mot kriget; men kriget med dess myriader ansikten kunde alltid vända mot honom ett som var hans eget." Och det är just det konst låta oss stå ansikte mot ansikte med första världskriget. Ur vårt mörkaste förflutna frammanar författaren ett antal tystade röster som når oss över den sekeldjupa klyftan i tid och rum."
Lina Sturfelt, Sydsvenskan

"Egenartat och mäktigt."
Ola Gustafsson, Norrköpings Tidningar

"Peter Englunds grepp att skildra detta demoniska krig med sina femsex större fronter i form av redigerade minnesbilder av enskilda ögonvittnen är inte nytt, men har här drivits till mästerskap. Englund är ju något så givande som både historiker och författare och hans följsamma handlag med de texter han utnyttjar för framställningen är därför nästan helt osökt … Och liksom tidigare har Englund inte skyggat för att välja dokumentation av krigets allra blodigaste och vedervärdigaste vardag i skyttegravar och fältsjukhus. Men här finns också scener från monotonin, väntans evinnerliga tider och meningslösa dagorder från staber som befinner sig på behörigt stridsavstånd.  Över huvud taget är styrkan i framställningen mångfalden, den geografiska, den politiska, den klassmässiga. Ändå är det så mycket som förenar de olika iakttagarna av krigets vansinne, inte minst tron att allt snart ska vara slut.  Just diskrepansen mellan upplevelsen av kriget i realtid och läsarens historiebokskunskaper skapar en friktion som är gripande. Peter Englund avstår från egna yviga slutsatser och låter ögonvittnena oftast tala för sig själva. Då och då väver han in en bild med bäring framåt eller bakåt i historien."
Jan A Johansson, Norra Skåne
Pressröster om Stridens skönhet och sorg 1914 och den tidigare utgåvan av Stridens skönhet och sorg:

"Ett storartat verk som stannar kvar länge i mig."
Svenska Dagbladet

"Med stor ömhet återger Peter Englund alla dessa krigets röster; soldater och sjukvårdare, konstnärer och småbarnsmammor, fältväblar och skolflickor. Man tvivlar aldrig på Englunds trohet mot källorna, men det vi läser är en gripande kollektivroman, historieskrivning som
skön litteratur."
Expressen

"Det är en märklig och svindlande upplevelse ... Effekten är häpnadsväckande
när vi kastas från den ena fronten till den andra, från sjukhus till bombade städer,
från kärleksbekymmer till plötslig död ... Det är storslaget och humanistiskt."
Helsingborgs Dagblad

"Peter Englund är en mästare i att fånga både tiden, människorna och skeendet."
Upsala Nya Tidning

"Banbrytande på många sätt ... ett mycket lyckat experiment som på ett gripande sätt förpassar läsaren till en svunnen tid där det fanns både glädje och framtidstro men också desperation och förtvivlan."
Nerikes Allehanda

"En bok som lyser av ovanlig briljans."
The Observer

"Jag har studerat krig i fyra årtionden, men aldrig förr läst en så exceptionell bok."
Washington Post

Peter Englund (f. 1957) är filosofie doktor och professor. Han debuterade år 1988
med Poltava och har sedan dess skrivit tio böcker om svensk och internationell
historia. Stridens skönhet och sorg har översatts och givits ut i 23 länder. Han är
sedan 2002 ledamot av Svenska Akademien och är för närvarande dess ständige
sekreterare.


 


 
Register ur Stridens skönhet och sorg 1915:

25th Royal Fusiliers 92–93, 367
8th East Surreys 126, 126n
Ackerley, Joe 126–127, 203
aerodromer 355
aeroplan 70, 73–75, 137, 159, 197, 210, 217, 231, 249, 279, 294,
333–334, 359 se aven flygmaskin
belgiska aeroplan 103
brittiska aeroplan 37, 103n
italienskt aeroplan 275
ryska aeroplan 191, 273
tyska aeroplan 35–36, 61
Afrika
afrikaner 239
avstand 237n
Brittiska Östafrika 238
böcker om 93n
Nordafrika 38n
Sydafrika 238n, 239
Sydvästafrika 193
Tyska Östafrika 238
ukas om en afrikansk fred 238
Östafrika 94, 186, 237, 367
Albert, Frankrike 56
Alexandria, Egypten 56, 108
Allenstein, Ostpreussen 73–74
Alpini 363
Andresen, Kresten 66–68, 170–172, 339–340
bakgrund, utbildning: 67
bryter benet 170, far ingen marschorder till Tyskland
171–172, granatattack i Lens 340, marsch Vimyasen 340
Anna (sjuksköterska) 174–175
antisemitism 98, 98n
Anzac, Australian and New Zealand Army Corps 121n
armenier 115–116, 116n–119, 183
Arnaud, René 53–56, 100, 242, 277–281
vid Somme 54–56, vid Carnoy 100, förflyttning fran
Somme 242, vid Bois de Ville 280–281
artilleri
fältartillerikanoner 84
Glocke (artillerield) 133
kustartilleri 107n
luftvärnsartilleri 75
osmanska artilleribatterier 106
Artois, Frankrike 256, 277n , 277–278
Asiagoplatan, Italien 188–189, 207
askari 239
Augustówskogen, Polen 49, 57, 258
australiska och nyzeeländska trupper
löper amok i nöjesdistrikt 107
vid Gallipoli 121n, 145
australiska trupper i Egypten 37, 107
Azizie, Mesopotamien 342, 345
Bagdad, Mesopotamien 342–344, 349
BAK54 (Ballongförsvarskompani) 73–75, 191
Balkan 106n, 170, 329
Balkankriget 116n
Barry au Bac, Frankrike 83, 85
Basra, Mesopotamien 342–344
Bauer, Felice 124, 222–223, 323
Bécourt, Frankrike 56
Belgien 35, 70, 80, 137, 145, 154n, 246, 277, 299, 320n, 329n
belgare och fransmän i Kamerun och Togo 238
belgare utbildas till stridspiloter 355
belgisk neutralitet 102n
belgiska aeroplan 103
belgiska soldater opereras 111–112
belgiskt soppkök 64
Coppens anländer till belgiska flygvapnet 261
invasion i Kamerun och Togo 238
Macnaughtan berättar om Belgien 247–248
sarade belgare 247
Belgrad, Serbien 40, 42, 94, 209, 296, 345–347
invasion av 319
Berlin 264–265, 299, 343
ransonering av livsmedel i 259
Bernard, Tristan 256–257
beväpning 74n, 126, 219 se aven vapen
aeroplaners b. 74n, 275–276, 276n
armeniska aktivister 117
avväpnade soldater 107
b. i Champagne 277–278
b. vid Loos 287
beväpnad slup 344
beväpnade irreguljära soldater 116
beväpnat angare 238
dominerande vapen pa slagfälten 316
flygmaskinen som ny vapengren 159
gerilla 320n
giftgas 111n
handgranatens aterkomst 302n
improviserade vapen 302
luftskepp som terrorvapen 103
obeväpnade armenier 117
obeväpnade plutoner 300
ovilja att beväpna afrikaner 239
vapen i daligt skick 369
väpnat uppror 117
Bey, Djevded 119
Blacker, Carlos Paton
som frivillig i hjälporganisation i Dunkerque 35, i operationssalen
110–113, i London 193–195, läser att Oscar
Hornung har stupat 195, i Windsor 224–225, 292–293,
i Loos 308–311, utanför Laventie 356
brodern Robin 193–195, 224–225, 293, 309–311, 356
boerkriget 93n
boerna
inbördeskrig bland 238n
tyskvänlighet 238n
Bois de Sabot, Frankrike 283
Bois de Ville, Frankrike 280–281, 283
Bolimov, Polen 90, 168n
Botjarskij, Sophie
i Gerardovo 45–48, bristande kunskaper 46, upplever
stormeld 46, ryska sjukvardsapparaten kollapsar 47,
ryska soldaters berättelser 47–48, vid Wola-Szydlowiecka
166–169, lämnar Warszawa 215–218, far kontraorder
217, ser en zeppelinare 217–218, tyskt anfall
med giftgas 166–169
Briand, Aristide 34
brist
pa arbetskraft 41, 322
pa dragdjur 41
pa kläder och skor 41, 42, 369
pa mat 41, 95, 97, 130, 241, 259, 259n, 313
pa pengar 42
pa postbatar 37
pa ravaror 222
pa vapen och ammunition 128, 131, 164n, 199, 277, 302,
369
pa varor 260
pa ved och kol 41, 313
pa ylle 24, 327
Brittain,Vera 336–338, 370–371
pratar med Roland Leighton om kriget 79–82, i Oxford
104–105, 148–151, hos miss Darbishire 148–151, Rupert
Brooke 1914 & Other Poems 148–151, 269, brev fran Roland
268–269, 338, Buxton 190, 213, 289, 337, Rolands
reaktion pa Rupert Brookes diktsamling 214, oro för
Roland 268, 289–290, arbetar som undersköterska i
London 336, far meddelande om att Roland stupat 370,
sörjer Roland 371–372
lillebror Edward 213, 267, 337, 342, 349, 357, 371
Brod, Max 222
Brooke, Rupert 148, 148n, 151, 151n, 190, 214, 269
brända jordens taktik 176n, 273n
bränder
brinnande hus 319
brinnande hus pa Aleksandarboulevarden 210
broarna över Wisła sprängs 216
brända jordens taktik, se dar
brända kyrkor 117
elda upp allt under reträtt 226–228
Gevgelí 348
i Kairos nöjesdistrikt 107
i Van 118
oljecisterner 134
pa fartyg 23
träbro över Dvina 272
uppbränt manuskript 257
Warszawa 215
Buchanan, Angus
aker till Östafrika 92–94, deltar i sin första strid
186–187, vid Maktau 237–240, möter en noshörning
367, vid Tieta 367–368
Budapest 77, 123–124
Bukoba, Tyska Östafrika 239
Bulgarien 71, 116n
Balkankriget 116n
blir lovad serbiska territorier 42n
bulgarer 329n, 348
bulgarisk mobilisering 329n
bulgariska armén överfaller Serbien 319
bulgariska trupper behärskar landsvägarna runt Gevgelí
348
bulgariska trupper i hälarna pa Orientarmén 347
Bury St. Edmunds, Storbritannien 128
Bute (gruvägarfamilj) 246
Buttlar, Freiherr von 104
Calais 25, 63, 70, 138, 261
Caldonazzosjön, Italien 275, 332
Cardiff 246–247
Champagne 29, 62, 256, 277–278, 282
Chevillard (fransk flygare) 354
Churchill, Winston S. 106n, 373
Coldstream Guards, 194, 224
Coppens, Willy
ser en zeppelinare 101–104, vid Kanalkusten 248–249,
pa flygskolan i Beaumarais 261, i Étampes 354
Corday, Michel
löjtnant Simon minns slaget vid Marne 33–34, firar
nationaldagen i Paris 196–197, pratar kodsprak med
Tristan Bernard 256–257
Corino, Karl 189
Craonelle, Frankrike 83, 85
Cushing, Harvey
bakgrund 87
pa militärsjukhuset i Paris 86–89, 113–114, vid Ypres
136–138, ombord pa oceanangaren S:t Paul 139–140
D’Aquila, Vincenzo
lämnar New York för Neapel 219–220, kommer till
Piacenza 220–221, vid Isonzo 291–292, vid Monte Santa
Lucia 315–318, 360–361, pa militärsjukhuset i Udine
360–361
Danmark 325
Darbishire, miss, ”The Darb” 148–151
Dardanellerna 56, 106, 106n–107n, 148, 200, 213
Davis, miss 35
Dawkins, William Henry
i Egypten 37–38, 56, i Lemnos 106–109, vid Gallipoli
120–122, 144–147
De Panne, Flandern 63–64, 101, 103, 163, 248
desertörer 93, 94
Donau (flod) 40, 292, 296
Donauträsken, 292
Drdla, Franz 335, 335n
Driscoll, Daniel Patrick 93n
Dunkerque, Frankrike 35, 63–64, 110
Dvina (flod) 270, 351
dysenteri 73, 241
Egypten 37–38, 56, 116n, 144n, 193
brittisk närvaro i 38n
Dawkins enhet lämnar 108
egyptierna 107
nyckfull postgang 37
Erzurum, Turkiet 69, 71
Étampes, Frankrike 354–355
Europa
europeiska enheter i Afrika 92
Evricourt, Frankrike 235
Falklandsöarna 24n
Farmborough, Florence
bakgrund 43
i Gorlice 130–134, upplever artillerield 133, vid floden
San 173–176, 176n, 257, lämnar Minsk 294–295, ater vid
fronten 358
februarioffensiv 57n, 60
Festubert, Frankrike 164n, 303n
Flandern 110, 113, 134, 170, 278n, 290
bataljerna i F. 62
flygmaskin 159n, 355 se aven aeroplan
flyktingar 117, 319, 328
franska 67–68
i Calais 70
i Serbien 41–42
judiska 222
önskan om att vara en belgisk 65
Fontanepriset 323
fosgengas 166
Frankrike
nationaldagen i Paris 196–197
platserna för Marneslaget som utflyktsmal 34
Frankrike 26, 42n, 86–87, 104, 139, 142, 145, 156, 190, 200,
203, 230, 289–290, 293, 301, 329, 356, 371–372
fransk armékommuniké efter Bécourt 55
fransk artillerield vid Ripont 29–30
fransk kolonial expansion i Nordafrika 38n
franska förluster i Artois 277n
fransk-tyska kriget 1870–71 278n
fransmän och belgare i Kamerun och Togo 238
invasion i Kamerun och Togo 238
” jaga tyskarna ut ur Frankrike” 278
monument över stupade fransmän 236
frivilliga
armeniska 117
bataljon med 92
dödade 62, 90, 148
frivilligorganisation, kvinnlig (VAD) 267
fran USA 86
för fronttjänst 113
för hjälporganisationer 35
i armén 124, 164, 193, 220–221, 239, 298, 362
i rysk-japanska kriget 1904 70
i sjukvardstjänst 45, 190, 267, 336
kvinnor 155, 190
oerfarna 118
stridernas utomordentliga brutalitet p.g.a. f. 116
tankar om att dö och döda 291
till farliga uppdrag 286
fronten
väst- 29, 106n, 145, 193, 231, 278n, 302–303n
öst- 211, 235, 241, 256, 259, 273, 334
Galizien, österrikisk-ungersk provins
judiska flyktingar fran 222
österrikisk-ungerska nederlag i 186
Gallipoli, Turkiet 109, 120–121n, 144–145n, 193, 348n
gas
fosgengas 166
gasmasker 136n, 201
giftgasanfall 168
klorgas 136n, 137n, 168, 168n
T-Stoff 168
targas 168
gasmasker 136n, 201
Gerich, Paul von
vid Wilno (Vilnius) 250, vid Wolotszysk 369–370,
saras vid Karvovo 49–52, kontraorder utanför Ostrov
198–199, motanfall vid Kobilisky 250–253
gerilla
hantering av gerillakrigare 320n
hängning av serbisk gerillakrigare 319–321
pastadda gerilladad 102n
Gevgelí, Makedonien 329–330, 347–348
giftgas 111n, 114, 136–137, 155, 168
fosgengas 166
gasmasker 136n, 201
giftgasanfall 168
klorgas 136n, 137n, 168, 168n
T-Stoff 168
targas 168
giftgasanfall 168
Glocke (artillerield) 133
Gorizia, Österrike-Ungern 332–333
Gorlice, Österrike-Ungern
fronten rämnar 130–134n
likgiltighet trots genombrottet vid 160
reträtten efter genombrottet vid 173, 173n, 256
granater
gas- 155
granatchock 121, 147n
granatkartesch 50, 120–121, 129, 132, 147, 147n, 174, 190,
199, 215, 284
granatkastare 189–190, 301–302
granatskandalen 277n
handgranat 279, 287–289, 302n, 307
lysgranater 105, 356
mörsargranat 84
skafthandgranat 288
spränggranat 147n, 233, 277n
Graves, Robert
Farval till alltihop 302n
Grekland
Balkankriget 116n
fransk-brittisk kar till det neutrala G. 329, 347
neutralitet 329n
tyskvänlighet 329n
Gropius, Walter 313
Harley, mrs 153–154
Helgoland, SMS (tyskt slagskepp)
i Kielkanalen 325
i Wilhelmshaven 75, 285
utanför Helgoland 23–25
Hill 60 (brittisk ställning) 137n–138
Hindenburg, Paul von 60, 97n, 157, 157n
Hitler, Adolf 157
hjälmar 113, 262, 302
dragonhjälm 20
solhjälm 349
tropikhjälm 239, 344
Hoffmann, Max 157n
Hoogstade, Flandern 110, 194
hunner” 128, 180, 232, 341
hästar
döda 30, 48, 58, 69, 244, 295, 340, 358
inkallning av 45, 58, 156, 259
Kokoschkas häst Minden Ló 21, 31, 244
Mousleys häst Don Juan 343, 345
Musils häst Pepi 207
remonter 77, 77n, 243
skröpliga och magra 18, 40
stridsodugliga 134
trötta 344
välnärda 28
IG Farben 168n
Indien
förband fran 239
huvuddelen av den brittiska karen i Mesopotamien är
indier 342
indisk kar vid Festubert 303n
Irländska sjön 139
Ismailia, Egypten 38
Isonzo, Italien 189, 193, 207, 222, 291, 317, 332–333
Italien
förklarar krig 161, 170, 174, 222, 362
inträder inte i kriget 196, 196n
offensiv vid Isonzo 189, 193, 207, 207n, 315–317n, 332
oförberett för kriget 291
Joffre (fransk arméchef) 278–279
judar 44, 98, 98n, 118, 274n
flyktingar 222
ryska 17
ungerska 123
Kafka, Franz
reser till Budapest 123–125, skriver till Felice Bauer
222–223, i Prag 322–323, Forvandlingen 323
Kairo, Egypten 106–107
kanadensisk militär 138
Karpaterna 43, 77, 91, 123, 131–132
Karvovo, Ryssland 49
Kaukasus 71, 106n, 117n, 174
Kelemen, Pál
tjänstgör bakom fronten 77–78, i Glebovka 160–161,
vid serbiska gränsen 292, i Serbien 319–321, pa bordell
i Uzice 331
Kiel 325–326
Kielkanalen 325
King, Olive
bakgrund, utbildning: 153–155
i Troyes 153–156, i Gevgelí 329–330, 347–348
klorgas 136n, 137n, 168, 168n
Kokoschka, Oskar
rycker in 20–22, pa dragonregementet i Wiener Neustadt
31–32, 65, 112–113, vid fronten i Galizien 228–229,
saras utanför Lutsk 243–245, aterfar medvetandet
253–255, pa sjukhus i Wien 312–314
hästen Minden Ló 21, 244
modern Romana 31, 31n
”Orfeus och Eurydike” 313n
kolera 73, 174, 228
koleraserum 241
Konstantiniye 71n se aven Konstantinopel
Konstantinopel, Turkiet 71, 116n, 119, 343
kontraorder 198–199, 217, 330
kosacker 173, 175–176n
Kotur-Tepe 115, 117n–118
Kragujevac, Serbien 41
krigsfangar 41n, 265, 312, 345
ryska 74, 98, 141–142, 160
tyska 173
Ktesifon, Mesopotamien 344–345
Kuhr, Elfriede 27–28, 205–206, 262
kulsprutor
Maximkulsprutor 180
Schwarlose (österrikisk kulspruta) 316
kurder 116, 118–119
Kut al-Amara, Mesopotamien 342, 349, 357
kvinnor
bemannar serbiska krigsindustrin 41
dödade 102n, 139–140, 320n
ensam 141
flyktingar 70, 319
fängslade 176, 320
militära dekorationer för 207n
prostituerade 328
suffragetter 154
sarade 297
Köprüköy, Osmanska riket 72
La Ferme de Navarin, Frankrike 282
La Motte, Ellen Newbold
The Backwash of War 114n
Laventie, Frankrike 356
Leighton, Roland
Vera Brittain diskuterar med 79–82, Brittain väntar pa
livstecken fran 104, Brittain tänker pa 151, R.s mor ber
Brittain skriva om R. 190, brev fran R. till Brittain 214,
förlovar sig med Brittain, skriver till Brittain 267–269,
Brittain väntar pa livstecken fran R. 289, Brittain tänker
pa R. 336–338, Brittain far dödsbud om R. och sörjer
370–372
Lemberg, Galizien 160, 174, 185–186, 222, 241
Lemnos (grekisk ö) 106, 108, 146
Lens, Frankrike 339–340
Lenzi, Magdalena 188, 188n, 207, 275
även kallad Grigia 188–189n
Lessing, Doris 93n
Lettow-Vorbeck, Paul von 238
Littauer, Vladimir
i Ostpreussen 17–19, fraternisering med tyskarna 19,
i Augustówskogen 57–59, utanför Petrograd 134–135,
vid Dvina 270–272, klär ut sig till kvinna 351, i Arglan
351–353
Lobanov-Rostovskij, Andrej
vid Lomza 60–61, 128–129n, i Warszawa 203–204, utanför
Warszawa 218, reträtt och depression 226–228,
vid Naroczsjön 300, 335
Lomza, Ryssland 51, 60, 128
Loos, Frankrike 277, 286, 308–309
Loti, Pierre 33, 33n
luftskepp 23, 101, 103–104, 127–128, 217, 217n se aven zeppelinare
brittiska 23
Lusitania (passagerarfartyg) 139–140
Lutsk, Ryssland 243, 253
Macnaughtan, Sarah
far ett sammanbrott 25, i De Panne 63–64, skriver
dagbok om moraliska fragor 152, vill lämna De Panne
163–165, haller tal 246–248, anländer till Petrograd 318,
i Petrograd 327–328
Mahler, Alma 20–22, 31, 31n, 65, 112, 254n, 313
Mahler, Gustav 313n
Maktau, Kenya 237, 239
Marne 158
Marneslaget 33–34, 156
Mashobra (truppfartyg) 108
Mesopotamien 342, 355, 357
Mihajlović, Slavka
aker hästskjuts fran Belgrad 40–42, i Belgrad 94–95,
296, 345, gar pa restaurang i Belgrad 209–210
minörer 301, 303, 303n–306
Mołodiatycze, Polen 173, 295
Monelli, Paolo 362–365
elddopet pa Panarotta, 362, Alpini 363
Monhaupt, Gustav 90–91
Monte Santa Lucia, Italien 291, 315
Monte Verena, Italien 188–189
Moore, Thomas
The Minstrel Boy 202n
Mousley, Edward
bakgrund, utbildning: 342
i Azizie 342–345, Kut al-Amara 349–350, 357
hästen Don Juan 343, 345
Musil, Robert
i Sydtyrolen, 161, 275, reser till Bolzano 176–177, 190, vid
Monte Verena 188–190, i Palai 207–208, vid Tenna 275,
mot Isonzo 332–333, reser genom Bolzano 333
affär med Magdalena Lenzi, kallad Grigia 188, 188n,
207, 275
hans fru Martha 176, 189, 333
hans häst Pepi 207
muslimer 116, 183, 346
Nagel, Fritz
vid Allenstein 73–75, 191–192, befordras 273–274, far
gulsot 334–335
Naroczsjön, Vitryssland 300
Neuralia, HMTS (angbat) 94
Neuve Chapelle, Frankrike 180, 277n
Nevill, Billie
hör en zeppelinare över Suffolk 126–128, packar för
Frankrike 200–203, vid Somme 230–234, underjordisk
mina vid Somme 301–307, atervänder till Somme 341
Nikolaj II 369–370
Nilson, Elow
atervänder till Frankrike 26, utanför Craonelle 83–85,
betraktar varplöjningen 156, i Champagne 282–284, pa
permission i Paris 358
Nogales, Rafael de
bakgrund, utbildning: 69
anländer till Erzurum 69–73, utanför Van 115–119, i
Sairt 182–184, i Tel Armeni 355–356
Nordafrika 38n
nyzeeländska och australiska kompanier 145
Orientarmén 347 se aven Serrails kar
Osmanska riket
framgang vid Gallipoli 348n
infanteri försvarar Gallipoli 121n, 145
inmarsch i Persien 117n
konflikt med armenierna 116n, 117
osmanska anfallet i Ismailia 38n
osmanska armén far förstärkning 345–346
osmanska armén gräver ner sig 344
osmanska artilleribatterier blockerar Dardanellerna
106
osmanska förband i Sinaiöknen 37
osmanska krypskyttar 350
skräms av brittiska armén 343
sluter upp vid centralmakternas sida 343
stänger in brittiska armén 349
Ostpreussen 46, 49, 74, 176n, 265
Ostrov, Polen 198
Percin, Alexandre
Le massacre de notre infanterie, 1914–1918 271n
Petrograd se aven Sankt Petersburg
reträtt mot Dvinafloden 270
soldater exercerar i snön 327–328
pogromer 17n, 183
Poincaré (fransk president) 197
Polen
ryska fronten i 60
ryskpolsk antisemitism 98n
tysk framryckning i 198, 328
polisen
extrapolis 78
militärpolis ingriper vid tumult i Kairo 107
plundrar kristna hus 183
söker efter desertörer 94
”trafikpoliser” 232
Pollard, Alfred
vid fronten nära S:t Eloi 142–143, vid Ypres 178–181,
saras utanför Zillebeke 286–289, pa militärsjukhus i
Manchester 307
Potemkin (rysk pansarkryssare) 326, 326n
Prag
krigets effekter pa 222, 322–323
Predić, Uroš 209, 209n
Princip, Gavrilo 34, 34n
prostituerade 328, 331
Ramstad, Lyder
bakgrund 298
försöker ta värvning i tyska armén 298–299
Reinhardt, Kurt 30, 62, 236
remonter 77, 77n, 243
Rhodes, Cecil 93n
Rhodesia 93n, 238
Richardson, Victor 267, 337, 371
Richthofen, Kunigunde von
minns sommaren före kriget 211–212, matpriser och
matbrist 259–261, firar jul 366
Dödsbud om tjänaren Gustav Monhaupt 90–91
dottern Ilse 90, 259, 261, 366
sonen Bolko 157–158, 366
sonen Manfred 157–159, 211, 259, 366
Ripont, Frankrike 29, 62
Roye, Frankrike 171, 236
Rumänien 42n, 116n
rysk-japanska kriget 1904–05 302n
Ryssland
armeniska frivilliga som slass pa den ryska sidan 117
brända jordens taktik 176n, 273n
fördrivna ryska judar 17n
Inringade ryska förband i Augustówskogen 49, 57n–59
ockupation av Gorlice 130–133
ryska aeroplan 191, 273
ryska armén i Kaukasus 106n
ryska armén vid Kotur-Tepe 115–116, 117n
ryska arméns invasion av Ostpreussen 46–47
ryska fronten i nordvästra Polen 60–61
ryska invasionsstyrkorna drivs bort fran Gorlice 160
ryska krigsfangar 98, 141–142
ryska sjukvardsapparatens kollaps 47
rysk-japanska kriget 1904–05 302n
ryskpolsk antisemitism 98n
rysk-tyskt möte vid fronten i Pilkallen 18–19
ryssar och tyskar skjuter inte pa varandras fältkök 18
Ryssland lovar bort serbiska territorier 42n
sarade ryssar 58, 246
tillbakaslagen rysk invasion vid Allenstein 74
Röda korset 46, 68, 90n, 327
S:t Paul (oceanangare) 139–140
S:t Paulus-katedralen, Van 119
Sairt, Osmanska riket
massakern i 182–184
San (flod) 173–174
Sanctuary Wood 287
Sankt Petersburg 134n–135, se aven Petrograd
sappörer 61, 226
Sarajevo 34n, 123n, 331
Sarikamis, Ryssland 69
Sarrails kar 329, 329n, 347
Sava (flod) 40, 296
Schneidemühl, Ostpreussen 27, 205, 262
Schröder, löjtnant 74, 192, 274, 334
Schweidnitz 90, 259, 366
Scottish Women’s Hospital, The 154, 154n, 329
Selous, Frederick Courtney 93, 93n
A Hunter’s Wanderings in Africa 93n
Travel and Adventure in South-East Africa 93n
senegalesiska trupper 283n
Serbien
Balkankriget 1912–13 116n
bulgarer faller serberna i ryggen 329n
centralmakternas invasion av Serbien 319
flyktingar fran Bosnien och Syrmien 41n
hängning av en serbisk gerillakrigare 319–321
serbiska ekonomin nära sammanbrottet 41
serbiska krigsfangar 345
serbiska territorier bortlovas 42n
varubrist i Belgrad 94–95
Simon, löjtnant 33–34
Sinaiöknen 37
sjukdomar
dysenteri se dar
kolera se dar
tyfus se dar
sjuksköterskor och sjukskötare 45–46, 63, 89, 148, 174,
190, 246, 248, 259, 294, 366
brittiska 35
manliga 131
ordinarie 336
tyska 141–142
skafthandgranater, tyska 288
skyttegravar
bekväma 232
förebildliga 124
kaos i 305
labyrintiska 131n, 167, 231, 288, 308
skyttegravsfot 87
skyttegravskrig 145, 351
skyttegravslinjer 341
skyttegravsperiskop 201
skyttegravssystem 131, 143, 349
slarviga 131
tranga och grunda 179
slaver 41n
Somme (flod) 53, 230–232, 234, 242, 301, 303, 341
spränggranat 147n, 233, 277n
Sternheim, Carl 323
Storbritannien
brittisk attack vid Neuve Chapelle 277n
brittisk militärkyrkogard 306n
brittisk närvaro i Egypten 38n
brittiska armén tvingas bygga ut tandvarden 144n
brittiska arméns utrustning 302
brittiska luftskepp 23
brittiska operationer vid Persiska viken 343–345,
349–350
brittiska rasens överlägsenhet 63
brittiska soldater dödade av vilda djur 367
brittiska spaningsaeroplan 37
brittiska stridspiloters livslängd 159n
brittiska ställningarna pa Hill 60 attackeras 137n
brittiska örlogsflottan 24
brittiskt anfall vid Loos 286–287
brittiskt förband utan militär utbildning 93
Engelska kanalen 63, 88, 101, 102, 200
granatskandalen 277n
gar med i kriget 101
lovar bort serbiska territorier 42n
lufträder med zeppelinare mot 104, 127n
respektlöshet mot brittiska officierare 107
tyska ubaten U 9 sänker tre brittiska kryssare 23n
tyskarna fäller bomber fran zeppelinare 104
tyskt förbud att angripa London 104
zeppelinräder mot 104n, 127n
överlägsen brittisk marin 23
stridsgas 47, 47n, 136n, 163
fosgengas 166
gasmasker 136n, 201
giftgasanfall 168
klorgas 136n, 137n, 168, 168n
T-Stoff 168
targas 168
Stumpf, Richard
pa SMS Helgoland 23–25, 75–76, 285, 325–326, pa permission
195
Suffolk 126–128
suffragetter 154
Sulzbach, Herbert
vid Ripont 29–30, 56, 62, pa permission 151, vid Evricourt
235–236
Suwałki, Polen
improviserat sjukhus i 141–142
intas av tyska trupper 44, 96
Lembergs fall firas i 185–186
sydslaver 42
syrianer 183, 183n se aven nestorianer
sang 179
aria ur Rigoletto 235–236
”Es ist bestimmt in Gottes Rat“ 205
”Kom in i min kärleksbersa” 208
musikalisk revy 352–353
”Rosa vi aker till Lodz” 208
ryska nationalsangen 130
sjungande fransman 235
sjungande infanterister 241
sjungande tyskar 98, 185
”Stilla natt” 366
”Sumskys husarer” 353
“Var Gud är oss en väldig borg” 66
taggtrad 18, 54, 84, 131, 201, 207, 226, 233, 341, 352, 365
taggtradshinder 84, 124, 198, 230, 268, 284
Tambour du Clos, Frankrike 303, 306n
Tanganyikasjön, Östafrika 238
Tarnów, Österrike-Ungern 134, 256
Tenna, Italien 275
tidningar
läsare tror att tidningarna överdriver 247–248
militära aktioner som gör sig bra i tryck 239, 256, 270,
289
notis om Oscar Hornung 195
rubriker 123
spekulerar om ett förenat tyskt och österrikisk-ungerskt
anfall 94
uppmaning att köpa krigsobligationer 323
Tieta, Östafrika 367
Tigris (flod) 342–343
Troyes, Frankrike 153
T-Stoff 168
Turczynowicz, Laura de
barnen sjuka i tyfus 44, 96, mat- och varubrist 97, far
sitt hus ockuperat 97–98, hennes hus har förvandlats till
improviserat sjukhus 141–142, hör Lembergs fall 185–
186, är deprimerad 241–242, barnen sjuka i dysenteri
241–242, utfärd till Augustówskogen 257–258, reser via
Berlin till Holland 264–266, blir kallad ”Engländerin”
265
maken Stanislaw, 44, 99, 186, 186n 296
Turkiet
använder namnet Konstantinopel 71
motanfall vid Gallipoli 121, 121n, 145
turkiska armén vid Van 115–117
överlevnadsangest bland turkar 116n
tyfus 42, 44, 71, 96, 97, 141, 174, 358, 360
Tyskland
Andra slaget om Ypres 111n
använder giftgas 114, 136–138, 163, 167–168
beundran för T. i Skandinavien 298
genombrott vid San 174–175
inringar och förintar XX:e karen 57, 57n
massakrerna i Dinant, Andenne och Tamines 102n
monument över fransmän stupade i kriget, byggt av
tyska soldater 236
segern vid Tannenberg 157
spanar med stralkastare i spaningsballong 83–84
Stillahavseskadern 24
stölder av tyska soldater 97
Suwałki intas 44
tysk flottstrategi 23–24
tysk ubat sänker Lusitania 139, 139n
tyska aeroplan 35–36
tyska aeroplan 61
tyska kolonin Sydvästafrika har fallit 193
tyska krigsfangar 173, 176n
tyska Stillahavseskadern 24n
tyska ubaten U 9 23n
tyska zeppelinare 101, 103, 128
tyskar haller högt liggande terräng 278n
tyskarnas skräck för smitta 142n
tysk-rysk fraternisering 17–19
”tyskt anfall” krossas 56
tyskt bombardemang av Scarborough, Hartlepool och
Whitby 24n
vegetarianism förordas 27
överlägsen brittisk marin 23
targas 168
Udine, Italien 360–361
Ugandajärnvägen 237, 367
ulan
tysk 17–18
uniformer
ekipering 26
österrikisk-ungersk 20
politiker klär sig i uniformsliknande kreationer 33–34
Röda kors-uniform ger skydd 141
sköterskeuniform 43
skräddarsydd 20
uniformsbyxor 20, 53, 200
uniformsjacka 26, 200, 254, 363
uniformspersedlar 345
uniformsrock 26, 201
uniformsskjorta 200
USA
amerikaner ombord pa Lusitania 139n
amerikanskt militärsjukhus i Paris 86–87
utrustning
fälttelefoner 18
föraldrad 322n
gräv- 108–109
krigsbyten 74
privat 75, 200–203
strids- 279
Uzice, Serbien 331
Val Sugana 189, 275
Walden, Herwarth 228, 313–314n
Van, Osmanska riket 115–119
vapen se aven beväpning
experimentella 276
improviserade 302
specialvapen 74n
ateruppväckt 302n
Warneford, R.A.J. 103n
Warszawa
eldgivning vid W.s yttre försvarsring 204
inringat 215–218
tyska försök att na 46–47, 49, 203
Victoriasjön, Östafrika 237, 239
Wien
köper potatis till befolkningen 123
varu- och matbrist 313
Wiener Neustadt 31, 65, 112
Vilhelm, tysk kejsare 63n, 360
Wilhelmshaven 25, 75, 285
Wilkinson, mrs 155
Vimyasen 277, 340
Vinterslaget i Champagne 62
Wisła (flod)
broar över W. sprängs 216
fienden korsar 218
tyska försök att na 46
Wola-Szydlowiecka
användning av giftgas vid 166–167
Voluntary Aid Detachment (VAD) 267
Ypres, Belgien
Andra slaget om Ypres 111–112, 136–138, 168, 193, 224,
287
användning av giftgas 114, 136–138, 168
tag med sarade fran 113–114
zeppelinare 101, 103–104, 126–128, 217–218 se aven luftskepp
L 5, L 6, L 7 104
lufträder mot den engelska östkusten 127n
LZ 37 103n
tillfangatagna zeppelinarpiloter 104n
Zillebeke, Belgien 286–287, 307
Östafrika 92, 94, 186, 237–238, 367
Österrike-Ungern
Dragonregemente 21
flyende slaver 41n
flyktingar fran Syrmien 41n
förlustsiffror 77n
i Belgrad 40, 319
slavisk befolkning 196
slavisk mobilisering 196n
sydslaver i 42

Visa mer
Titel: Stridens skönhet och sorg 1915 Utgiven: Januari 2015 Sidor: 350 Författare: Peter Englund

Inbunden

ISBN:

9789127140530

E-bok

ISBN:

9789127142060

Tipsa/dela:

Fler böcker av författarna

Andra populära titlar inom Sakprosa