Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Till kunskapens försvar

Om den svenska skolans förfall och möjliga upprättelse

Till kunskapens försvar är en analys av den svenska skolans utveckling från mitten av 1900-talet fram till i dag. Under denna tid har både synen på kunskap ändrats och skolans kvalitetsstödjande regelverk avvecklats.

Läs mer...
Till kunskapens försvar Till kunskapens försvar
Till kunskapens försvar

Till kunskapens försvar

ISBN 9789127462601
Utkom 13 september 2022
ISBN
9789127462601
Typ
Inbunden
Sidantal
288
Du har nått den maximala köpsumman.

Till kunskapens försvar är en analys av den svenska skolans utveckling från mitten av 1900-talet fram till i dag. Under denna tid har både synen på kunskap ändrats och skolans kvalitetsstödjande regelverk avvecklats. Med 1990-talets kommunalisering av lärarna och införandet av ett system med elevpeng försattes skolan i ett successivt förfall och politiska blockeringar har därefter omöjliggjort mer verkningsfulla reformer.

Förslag på hur vi kan resa oss från detta förfall och hur skolan kan få återupprättelse ges i bokens avslutande del. Kunskapssynens betydelse är ett tema som löper som en röd tråd genom hela Larssons skildring, eftersom det är av högsta vikt för hur en skola kan och bör vara.

Hans Albin Larsson är professor emeritus i historia och utbildningsvetenskap.

Sagt om boken:

"Larsson synliggör orsaker till att lärarnas kärnuppdrag alltmer har urholkats. Han visar på hur kommunaliseringen av den svenska skolan och den efter millennieskiftet allt tydligare tilltagande ekonomismen haft påtaglig inverkan på den svenska skolans kunskapssyn och kärnuppdrag. I bokens avslutande del ger Larsson konkreta förslag på hur skolan kan få återupprättelse. En rik referens- och notförteckning ger läsaren goda möjligheter till ytterligare fördjupning."
Helhetsbetyg: 4.
Elisabeth Jönsson, BTJ-häftet nr 22, 2022

Till kunskapens försvar är en analys av den svenska skolans utveckling från mitten av 1900-talet fram till i dag. Under denna tid har både synen på kunskap ändrats och skolans kvalitetsstödjande regelverk avvecklats. Med 1990-talets kommunalisering av lärarna och införandet av ett system med elevpeng försattes skolan i ett successivt förfall och politiska blockeringar har därefter omöjliggjort mer verkningsfulla reformer.

Förslag på hur vi kan resa oss från detta förfall och hur skolan kan få återupprättelse ges i bokens avslutande del. Kunskapssynens betydelse är ett tema som löper som en röd tråd genom hela Larssons skildring, eftersom det är av högsta vikt för hur en skola kan och bör vara.

Hans Albin Larsson är professor emeritus i historia och utbildningsvetenskap.

Sagt om boken:

"Larsson synliggör orsaker till att lärarnas kärnuppdrag alltmer har urholkats. Han visar på hur kommunaliseringen av den svenska skolan och den efter millennieskiftet allt tydligare tilltagande ekonomismen haft påtaglig inverkan på den svenska skolans kunskapssyn och kärnuppdrag. I bokens avslutande del ger Larsson konkreta förslag på hur skolan kan få återupprättelse. En rik referens- och notförteckning ger läsaren goda möjligheter till ytterligare fördjupning."
Helhetsbetyg: 4.
Elisabeth Jönsson, BTJ-häftet nr 22, 2022

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Marknads- och kommunikationsansvarig Pedagogik