Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sociala relationer i fritidshem

Samvarons teori och praktik

Sociala relationer i fritidshemmet introducerar aktuell forskning och teoretiska perspektiv på sociala relationer. Exemplen berör områden som digitala verktyg, delaktighetsfrågor, övergångar och elevers perspektiv och boken vänder sig främst till lärare i fritidshem och till studenter på grundlärarprogrammet, med inriktning fritidshem.

Läs mer...
Sociala relationer i fritidshem Sociala relationer i fritidshem
Sociala relationer i fritidshem

Sociala relationer i fritidshem

ISBN 9789127825376
Utkom 8 mars 2021
ISBN
9789127825376
Typ
Häftad
Sidantal
328
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Sociala relationer i fritidshem

Sociala relationer är ett kunskapsområde som alla lärare behöver ha god teoretisk och praktisk kunskap om. Särskilt viktigt är det i fritidshemmet där en betydande del av uppdraget består av att skapa förutsättningar för och arbeta med elevers relationer.

Sociala relationer i fritidshemmet utgår ifrån elevers egna relationer till varandra, samt den betydelsefulla relationen mellan lärare och elever, och introducerar flera centrala aspekter av relationsskapande. Det här är viktiga kunskaper då man ska arbeta med elevers lärande, förebygga mobbning och skapa ett gynnsamt skolklimat.

Sociala relationer i fritidshemmet introducerar aktuell forskning och teoretiska perspektiv på sociala relationer. Exemplen är hämtade från författarnas egen forskning om fritidshem och berör områden som digitala verktyg, delaktighetsfrågor, övergångar och elevers perspektiv.

Boken riktar sig främst till lärare i fritidshem, samt studenter på grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. Den är även relevant för andra grupper inom skolverksamheten, såsom personal inom elevhälsa och skolledare.

 

I boken betonas att det är viktigt för lärare i fritidshem att vara medveten om olika perspektiv på relationsskapande och att metoderna anpassas till olika situationer. Fritidshemmens uppdrag, villkor och olika förutsättningar diskuteras. (...) den har mycket att ge som grund för diskussioner med studenter på grundlärarprogrammet och för pedagoger på fritidshem

BTJ-häftet nr 9, 2021

Sociala relationer är ett kunskapsområde som alla lärare behöver ha god teoretisk och praktisk kunskap om. Särskilt viktigt är det i fritidshemmet där en betydande del av uppdraget består av att skapa förutsättningar för och arbeta med elevers relationer.

Sociala relationer i fritidshemmet utgår ifrån elevers egna relationer till varandra, samt den betydelsefulla relationen mellan lärare och elever, och introducerar flera centrala aspekter av relationsskapande. Det här är viktiga kunskaper då man ska arbeta med elevers lärande, förebygga mobbning och skapa ett gynnsamt skolklimat.

Sociala relationer i fritidshemmet introducerar aktuell forskning och teoretiska perspektiv på sociala relationer. Exemplen är hämtade från författarnas egen forskning om fritidshem och berör områden som digitala verktyg, delaktighetsfrågor, övergångar och elevers perspektiv.

Boken riktar sig främst till lärare i fritidshem, samt studenter på grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. Den är även relevant för andra grupper inom skolverksamheten, såsom personal inom elevhälsa och skolledare.

 

I boken betonas att det är viktigt för lärare i fritidshem att vara medveten om olika perspektiv på relationsskapande och att metoderna anpassas till olika situationer. Fritidshemmens uppdrag, villkor och olika förutsättningar diskuteras. (...) den har mycket att ge som grund för diskussioner med studenter på grundlärarprogrammet och för pedagoger på fritidshem

BTJ-häftet nr 9, 2021