Se upp! Svenska partikelverb

SFI, Studieväg 3 Sv. som andraspråk
GY SFI VUX

Många verb får nya och oväntade betydelser när de kombineras med en partikel. Här presenteras och övas 169 svenska partikelverb. Se upp! fungerar både som uppslagsbok och övningsbok.


Tryckta läromedel

Se upp! Svenska partikelverb Lärobok Se upp! Svenska partikelverb Lärobok
Se upp! Svenska partikelverb Lärobok
Utgivningsdatum 1999-02-17
176 Sidor
ISBN 9789127504738
Häftad