Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Prolonged exposure terapeutmanual

Emotionell bearbetning vid ptsd (2:a utgåvan)

Prolonged exposure är en traumafokuserad form av kbt som rekommenderas som förstahandsval vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, ptsd. Denna bok innehåller alla verktyg som terapeuter behöver för att kunna utföra behandlingsprogrammet.

Läs mer...
Prolonged exposure terapeutmanual Prolonged exposure terapeutmanual
Prolonged exposure terapeutmanual

Prolonged exposure terapeutmanual

ISBN 9789127827714
Utkom 15 februari 2021
ISBN
9789127827714
Typ
Inbunden
Sidantal
229
Du har nått den maximala köpsumman.

Prolonged exposure är en traumafokuserad form av kbt som rekommenderas som förstahandsval vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, ptsd. Denna bok innehåller alla verktyg som terapeuter behöver för att kunna utföra behandlingsprogrammet. Bedömningsunderlag, information om ptsd, noggranna sessionsupplägg och hemuppgifter ingår, liksom vägledning i hur behandlingen anpassas till den enskilda individen. Syftet är att hjälpa patienten att steg för steg och under trygga förhållanden närma sig minnen och situationer som förknippas med traumat för att få nya perspektiv och återfå sin livskvalitet.

Denna nya utgåva är uppdaterad med
* ny forskning kring metodens verkningsmekanismer
* diagnostik utifrån DSM-5 och ICD-11
* urvalskriterier för behandling
* utförligare beskrivning av hur man går igenom patientens upplevelser efter exponeringen.

Manualen riktar sig till behandlare med kbt-utbildning. På bokens hemsida finns formulär och arbetsblad för nedladdning. För patienter finns den tillhörande arbetsboken Ta tillbaka ditt liv.

Edna B. Foa är professor i klinisk psykologi med inriktning mot psykiatri vid University of Pennsylvania.

Elizabeth A. Hembree är biträdande professor i psykologi med inriktning mot psykiatri vid University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine.

Barbara Olasov Rothbaum är professor i psykiatri vid Emory University School of Medicine.

Sheila A.M. Rauch är professor i psykiatri vid Emory University School of Medicine.

Kunskapen är oumbärlig för alla som behandlar ptsd. Maria Bragesjö, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, utbildare i prolonged exposure och fackgranskare av den svenska utgåvan

 

Prolonged exposure är en traumafokuserad form av kbt som rekommenderas som förstahandsval vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, ptsd. Denna bok innehåller alla verktyg som terapeuter behöver för att kunna utföra behandlingsprogrammet. Bedömningsunderlag, information om ptsd, noggranna sessionsupplägg och hemuppgifter ingår, liksom vägledning i hur behandlingen anpassas till den enskilda individen. Syftet är att hjälpa patienten att steg för steg och under trygga förhållanden närma sig minnen och situationer som förknippas med traumat för att få nya perspektiv och återfå sin livskvalitet.

Denna nya utgåva är uppdaterad med
* ny forskning kring metodens verkningsmekanismer
* diagnostik utifrån DSM-5 och ICD-11
* urvalskriterier för behandling
* utförligare beskrivning av hur man går igenom patientens upplevelser efter exponeringen.

Manualen riktar sig till behandlare med kbt-utbildning. På bokens hemsida finns formulär och arbetsblad för nedladdning. För patienter finns den tillhörande arbetsboken Ta tillbaka ditt liv.

Edna B. Foa är professor i klinisk psykologi med inriktning mot psykiatri vid University of Pennsylvania.

Elizabeth A. Hembree är biträdande professor i psykologi med inriktning mot psykiatri vid University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine.

Barbara Olasov Rothbaum är professor i psykiatri vid Emory University School of Medicine.

Sheila A.M. Rauch är professor i psykiatri vid Emory University School of Medicine.

Kunskapen är oumbärlig för alla som behandlar ptsd. Maria Bragesjö, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, utbildare i prolonged exposure och fackgranskare av den svenska utgåvan

 Ta tillbaka ditt liv, 2 utg

Om du har upplevt en eller flera traumatiska händelser och utvecklat posttraumatiskt stressyndrom, ptsd, så kan du behöva hjälp med att återhämta dig från symtom som flashbacks, mardrömmar och lättskrämdhet. Behandlingsmetoden prolonged exposure, en form av kognitiv beteendeterapi, har visat sig vara en hjälpsam behandling för alla former av trauman.

Läs mer