Pictogloss

Bildserier för språkundervisning

Öka aktiviteten i språkklassrummet med Pictogloss! Med de tydliga bildserier övar eleverna kommunikation på ett lättsamt sätt. Passar för alla nivåer i engelska, moderna språk och SFI.

 

Tryckta läromedel

Pictogloss Bildserier för språkundervisning
Övrigt 2017-07-13. ISBN 9789127447448
799 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Pictogloss – bildserier för språkundervisning

Om Pictogloss

Materialet består av 220 detaljrika bildkort, ordnade i 36 serier. Varje serie beskriver en vardagliga eller dramatisk situation, ofta med en humoristisk twist.

Berättelserna rör situationer som att ta körkort, gå till doktorn, idrotta, åka till jobbet och gå i skolan. De tydliga illustrationerna passar elever med olika kultur, kompetens och studiebakgrund.

Lärarhandledningen presenterar lättsamma och kreativa aktiviteter med fokus på muntlig kommunikation, ordförråd och grammatik. Eleverna arbetar utifrån sin egen nivå. Aktiviteterna genomförs i par, i grupp eller i helklass och kräver ingen eller liten förberedelse.

Pictogloss ger många möjligheter:

* Beskriv bilderna och bygg ordförrådet
* Ordna bilderna och beskriv sambandet
* Återberätta historien i olika tempus
* Lek, berätta och tävla

Samtliga bilder finns som digitala flashcards att använda via projektor.

Rättelse:

Tyvärr har serie 25 ”Trött tonåring” fått samma numrering som nr 27 ”Barnvakten”. Vilka kort som hör till vilken serie syns på Pictogloss extramaterialsida under Mina sidor.  Om du redan har köpt Pictogloss ber vi dig höra av dig till kundservice@nok.se för att få en ny serie nr 25.