Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pedagogiskt arbete

Fyra delar med olika perspektiv på arbete i pedagogiska verksamheter skapar ett större sammanhang för eleven.

Läs mer...
Pedagogiskt arbete Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

ISBN 9789127461987
Utkom 12 maj 2023
ISBN
9789127461987
Typ
Häftad
Sidantal
304
Du har nått den maximala köpsumman.
Pedagogiskt arbete Digitalbok Pedagogiskt arbete Digitalbok
Pedagogiskt arbete Digitalbok
Onlineprodukt
Nyhet

Pedagogiskt arbete Digitalbok

ISBN 9789127469853
Uppdateras löpande
ISBN
9789127469853
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
304
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete är en ny, modern och praktiknära lärobok för inriktningskursen pedagogiskt arbete som har fokus på elevernas kommande yrkesroll och praktiska arbete.

Läroboken har en tydlig koppling till kursplanen och är indelad i fyra delar som behandlar olika perspektiv på pedagogiskt arbete. Varje del består av ett antal kapitel. Varje del skapar en helhet och delarna tillsammans skapar ett större sammanhang för eleven. Målen för ämnet och kursens centrala innehåll behandlas holistiskt och återkommande i de olika delarna. Fokus ligger på utförande av arbetsuppgifter eftersom kursen är tydligt kopplad till arbetsuppgifter och yrkesroll. Boken innehåller också två separata delar: källhantering och arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Fyra delar

Eleven introduceras i den första delen till vad ämnet pedagogiskt arbete är och innehåller, och vad ett yrkeskunnande är och innebär i pedagogiska verksamheter. Delen behandlar även olika pedagogiska verksamheter och vad det innebär att arbeta utifrån styrdokumenten, en demokratisk värdegrund, barnkonventionen, ett etiskt förhållningssätt och hur man arbetar för att utveckla versksamheten. Den innehåller också det historiska perspektivet på och framväxten av olika pedagogiska verksamheter i Sverige.

 I den andra delen får eleverna lära sig om omsorgsarbete, inkluderande arbete och att organisera vanligt förekommande arbetsuppgifter i pedagogiska verksamheter. Här får eleverna en förståelse för rutinbaserade omsorgsmoment som är viktiga för att verksamheten ska fungera och för att barnen ska må bra och utvecklas.  

 I den tredje delen får eleverna lära sig om undervisning, lärande och lek. Eleverna får kunskaper om hur lärandemiljöer kan organiseras och hur undervisning kan bedrivas i olika verksamheter. I denna del läggs även stort fokus på barns lärande i leken, olika lekteorier och hur leken kan stödjas.  

 I den fjärde delen behandlas arbetsmiljö och barnsäkerhet ur två perspektiv, dels säkerhet i arbetet för pedagogerna, dels säkerhet för barnen. Här får eleverna kunskaper om arbetsmiljöarbete, lagstiftning och vad som behövar göras för att barn och personal ska vara trygga och säkra i våra pedagogiska verksamheter.  

Innehåll

Boken är kunskapsstöttande och lätthanterlig. Den innehåller många faktafrågor, reflektionsfrågor, uppdrag, fallbeskrivningar och fördjupningar, vilka underlättar förståelsen och tydliggör kopplingen mellan teori och praktik. Många av uppdragen går att genomföra och koppla till apl eller fältstudier.

Förförståelse

På webben finns introduktionsfilmer inför varje kapitel. Filmen ger eleven en individuell förförståelse för vad kapitlet ska komma att handla om. Nya ord presenteras tillsammans med bild vilket ger eleven ett viktigt visuellt stöd. I läroboken finns sedan ett helt uppslag per kapitel där läraren genom introduktion, mål och inledande reflektion kan arbeta med att skapa en gemensam förförståelse.

Extramaterial

Introduktionsfilmer (en film per kapitel)
Facit till lärobokens uppgifter ”Besvara”
Lärarstöd (innehåller självtester med facit, handledning och uppgifter)

 

Sagt om boken:

”De förmedlar kompetens, allvar och ansvar i kombination med stolthet, sammanhang och glädje. Jag har försökt hitta brister, luckor och felaktigheter – men hittar absolut ingenting att anmärka på. Detta är en föredömlig lärobok som det vore en fröjd att få undervisa med. Formgivaren Emma Glaumann är en mästare och redaktören Inger Strömsten likaså. Helhetsbetyg 5/5.”
Jan Hansson, BTJ-häftet nr 13, 2023

Pedagogiskt arbete är en ny, modern och praktiknära lärobok för inriktningskursen pedagogiskt arbete som har fokus på elevernas kommande yrkesroll och praktiska arbete.

Läroboken har en tydlig koppling till kursplanen och är indelad i fyra delar som behandlar olika perspektiv på pedagogiskt arbete. Varje del består av ett antal kapitel. Varje del skapar en helhet och delarna tillsammans skapar ett större sammanhang för eleven. Målen för ämnet och kursens centrala innehåll behandlas holistiskt och återkommande i de olika delarna. Fokus ligger på utförande av arbetsuppgifter eftersom kursen är tydligt kopplad till arbetsuppgifter och yrkesroll. Boken innehåller också två separata delar: källhantering och arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Fyra delar

Eleven introduceras i den första delen till vad ämnet pedagogiskt arbete är och innehåller, och vad ett yrkeskunnande är och innebär i pedagogiska verksamheter. Delen behandlar även olika pedagogiska verksamheter och vad det innebär att arbeta utifrån styrdokumenten, en demokratisk värdegrund, barnkonventionen, ett etiskt förhållningssätt och hur man arbetar för att utveckla versksamheten. Den innehåller också det historiska perspektivet på och framväxten av olika pedagogiska verksamheter i Sverige.

 I den andra delen får eleverna lära sig om omsorgsarbete, inkluderande arbete och att organisera vanligt förekommande arbetsuppgifter i pedagogiska verksamheter. Här får eleverna en förståelse för rutinbaserade omsorgsmoment som är viktiga för att verksamheten ska fungera och för att barnen ska må bra och utvecklas.  

 I den tredje delen får eleverna lära sig om undervisning, lärande och lek. Eleverna får kunskaper om hur lärandemiljöer kan organiseras och hur undervisning kan bedrivas i olika verksamheter. I denna del läggs även stort fokus på barns lärande i leken, olika lekteorier och hur leken kan stödjas.  

 I den fjärde delen behandlas arbetsmiljö och barnsäkerhet ur två perspektiv, dels säkerhet i arbetet för pedagogerna, dels säkerhet för barnen. Här får eleverna kunskaper om arbetsmiljöarbete, lagstiftning och vad som behövar göras för att barn och personal ska vara trygga och säkra i våra pedagogiska verksamheter.  

Innehåll

Boken är kunskapsstöttande och lätthanterlig. Den innehåller många faktafrågor, reflektionsfrågor, uppdrag, fallbeskrivningar och fördjupningar, vilka underlättar förståelsen och tydliggör kopplingen mellan teori och praktik. Många av uppdragen går att genomföra och koppla till apl eller fältstudier.

Förförståelse

På webben finns introduktionsfilmer inför varje kapitel. Filmen ger eleven en individuell förförståelse för vad kapitlet ska komma att handla om. Nya ord presenteras tillsammans med bild vilket ger eleven ett viktigt visuellt stöd. I läroboken finns sedan ett helt uppslag per kapitel där läraren genom introduktion, mål och inledande reflektion kan arbeta med att skapa en gemensam förförståelse.

Extramaterial

Introduktionsfilmer (en film per kapitel)
Facit till lärobokens uppgifter ”Besvara”
Lärarstöd (innehåller självtester med facit, handledning och uppgifter)

 

Sagt om boken:

”De förmedlar kompetens, allvar och ansvar i kombination med stolthet, sammanhang och glädje. Jag har försökt hitta brister, luckor och felaktigheter – men hittar absolut ingenting att anmärka på. Detta är en föredömlig lärobok som det vore en fröjd att få undervisa med. Formgivaren Emma Glaumann är en mästare och redaktören Inger Strömsten likaså. Helhetsbetyg 5/5.”
Jan Hansson, BTJ-häftet nr 13, 2023

Andra intressanta titlar