Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pedagogikboken

Fyra programgemensamma kurser

Pedagogikboken innehåller samtliga programgemensamma kurser i ämnet pedagogik på gymnasienivå: Lärande och utveckling, Människors miljöer, Pedagogisk ledarskap och Kommunikation.

Läs mer...
Pedagogikboken Pedagogikboken
Pedagogikboken

Pedagogikboken

ISBN 9789127455719
Utkom 8 maj 2020
ISBN
9789127455719
Typ
Häftad
Sidantal
352
Du har nått den maximala köpsumman.
Pedagogikboken Digitalbok Pedagogikboken Digitalbok
Pedagogikboken Digitalbok
Onlineprodukt
Nyhet

Pedagogikboken Digitalbok

ISBN 9789127469846
Uppdateras löpande
ISBN
9789127469846
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
352
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Pedagogikboken

I Pedagogikboken ligger fokus på den framtida yrkesrollen – arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. Varje kurs, som utgör en egen del i boken, består av fyra kapitel som följer respektive kursplan. Kurserna är tydligt uppdelade i boken. De inleds och avslutas på samma sätt. I tillägg innehåller Pedagogikboken två separata delar: Inför praktik och Källkritik.

Förförståelse

Filmerna på webben ger eleverna en för-förståelse innan kapitlet. I läroboken finns sedan ett helt uppslag per kapitel där läraren kan arbeta med att skapa en gemensam förförståelse. Här lyfts det centrala innehåll som ligger till grund för kapitlet samt de kunskapsmål som eleven kommer att arbeta för att uppnå. Det finns också inledande reflektionsfrågor för att skapa intresseväckande diskussioner innan arbetet med den första faktatexten påbörjas.

I varje kapitel

Faktatexter kompletteras med fallbeskrivningar, reflektionsfrågor, faktafrågor och uppdrag vilket underlättar förståelsen och tydliggör kopplingen mellan teori och praktiskt arbete. Eleverna ges många möjligheter att utveckla förmågan att reflektera över och motivera sina pedagogiska val. Pedagogikboken innehåller även instruktioner av praktiska moment, som hur man planerar, genomför och utvärderar en pedagogisk aktivitet.

Avslutande uppgift

I slutet av varje kapitel finns en examinationsuppgift i tre delar med syfte att underlätta för lärarens bedömning.

Extramaterial

Följande material kommer snart att läggas upp som gratis extramaterial:
• Självtester med facit
• Ordövningar med facit
• Lärarstöd (innehåller handledning och uppgifter)

Pedagogikboken sammanfattning:

 • 4 kurser i en bok
 • Uppmuntrar egen reflektion
 • Många fallbeskrivningar
 • Material inför praktik
 • Källkritik
 • Film för förståelse
 • Planering, genomförande och utvärdering av pedagogisk aktivitet
 • Passar för Barn och Fritid-programmet på gymnasiet eller motsvarande kurser för vuxna.

 

Kostnadsfritt extramaterial

Pedagogikboken fortsätter på webben! Här finns filmer, tester, facit, ordövningar och ett lärarstöd som bland annat innehåller lektionsmaterial och en detaljerad planering för distansundervisning.

I Pedagogikboken ligger fokus på den framtida yrkesrollen – arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. Varje kurs, som utgör en egen del i boken, består av fyra kapitel som följer respektive kursplan. Kurserna är tydligt uppdelade i boken. De inleds och avslutas på samma sätt. I tillägg innehåller Pedagogikboken två separata delar: Inför praktik och Källkritik.

Förförståelse

Filmerna på webben ger eleverna en för-förståelse innan kapitlet. I läroboken finns sedan ett helt uppslag per kapitel där läraren kan arbeta med att skapa en gemensam förförståelse. Här lyfts det centrala innehåll som ligger till grund för kapitlet samt de kunskapsmål som eleven kommer att arbeta för att uppnå. Det finns också inledande reflektionsfrågor för att skapa intresseväckande diskussioner innan arbetet med den första faktatexten påbörjas.

I varje kapitel

Faktatexter kompletteras med fallbeskrivningar, reflektionsfrågor, faktafrågor och uppdrag vilket underlättar förståelsen och tydliggör kopplingen mellan teori och praktiskt arbete. Eleverna ges många möjligheter att utveckla förmågan att reflektera över och motivera sina pedagogiska val. Pedagogikboken innehåller även instruktioner av praktiska moment, som hur man planerar, genomför och utvärderar en pedagogisk aktivitet.

Avslutande uppgift

I slutet av varje kapitel finns en examinationsuppgift i tre delar med syfte att underlätta för lärarens bedömning.

Extramaterial

Följande material kommer snart att läggas upp som gratis extramaterial:
• Självtester med facit
• Ordövningar med facit
• Lärarstöd (innehåller handledning och uppgifter)

Pedagogikboken sammanfattning:

 • 4 kurser i en bok
 • Uppmuntrar egen reflektion
 • Många fallbeskrivningar
 • Material inför praktik
 • Källkritik
 • Film för förståelse
 • Planering, genomförande och utvärdering av pedagogisk aktivitet
 • Passar för Barn och Fritid-programmet på gymnasiet eller motsvarande kurser för vuxna.

 

Kostnadsfritt extramaterial

Pedagogikboken fortsätter på webben! Här finns filmer, tester, facit, ordövningar och ett lärarstöd som bland annat innehåller lektionsmaterial och en detaljerad planering för distansundervisning.

Provtitta på en kapitelfilm ur Pedagogikboken

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Louise Sjöstrand berättar om upplägget i Pedagogikboken

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet