Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Öva & pröva 7. Läsförståelse i svenska och sva Digital

Öva & pröva är ett läromedel som testar elevernas läsförståelse. Använd Öva & pröva Digital i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7, 8 och 9.

Läs mer...
Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 7 Digital Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 7 Digital
Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 7 Digital
Onlineprodukt
Nyhet

Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 7 Digital

ISBN 9789127468924
Uppdateras löpande
ISBN
9789127468924
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 7 Digital

Läsförståelseuppgifterna i Öva & pröva testar fyra olika läsförståelseprocesser:

  • uppmärksamma och återge explicit uttryckt information
  • dra enkla slutsatser
  • tolka och integrera idéer och information
  • granska och värdera innehåll, språk och textelement.

Uppgifterna består av såväl flervalsfrågor som öppna frågor.

Sakprosa och skönlitteratur

I Öva & pröva möter eleverna till exempel faktatexter, recensioner, krönikor och nyhetsartiklar av bland andra Bob Hansson, Carina Bergfeldt och Johan Rapp. De får även läsa skönlitterära texter som till exempel berättelser, dikter och noveller av författare som Alice Munro, Jonas Karlsson och Athena Farrokhzad. Texterna är indelade i tre allmänmänskliga teman per bok. ”Svåra frågor”, ”Hög puls” och ”Alternativ värld” är exempel på teman. Varje tema introduceras med en illustration som väcker nyfikenhet och aktiverar elevernas förförståelse.

Arbeta formativt och summativt

Använd Öva & pröva formativt och summativt. Det första temat kan användas för att få en bild av elevernas läsförståelse vid skolstarten. Det andra temat kan användas halvvägs in i läsåret för att se hur elevernas läsförståelse har utvecklats. Det sista temat kan användas summativt: hur god är elevernas läsförståelse i slutet av årskursen? Utifrån elevernas resultat kan den fortsatta undervisningen planeras så att elevernas läsförståelse utvecklas.

Öva & pröva Digital 

Öva & pröva finns även som digitalt läromedel. I den digitala versionen kan eleverna öva på att läsa texterna på skärm samt svara på de tillhörande läsförståelsefrågorna. Flervalsfrågorna är självrättande och i kursverktyget kan läraren bestämma om svaren på de öppna frågorna ska vara tillgängliga för eleverna eller inte. I den digitala versionen kan eleverna lyssna på texterna samt anpassa typsnitt, textstorlek och radavstånd efter behov. I Öva & pröva Digital är lärarstödet integrerat i läromedlet.

Läsförståelseuppgifterna i Öva & pröva testar fyra olika läsförståelseprocesser:

  • uppmärksamma och återge explicit uttryckt information
  • dra enkla slutsatser
  • tolka och integrera idéer och information
  • granska och värdera innehåll, språk och textelement.

Uppgifterna består av såväl flervalsfrågor som öppna frågor.

Sakprosa och skönlitteratur

I Öva & pröva möter eleverna till exempel faktatexter, recensioner, krönikor och nyhetsartiklar av bland andra Bob Hansson, Carina Bergfeldt och Johan Rapp. De får även läsa skönlitterära texter som till exempel berättelser, dikter och noveller av författare som Alice Munro, Jonas Karlsson och Athena Farrokhzad. Texterna är indelade i tre allmänmänskliga teman per bok. ”Svåra frågor”, ”Hög puls” och ”Alternativ värld” är exempel på teman. Varje tema introduceras med en illustration som väcker nyfikenhet och aktiverar elevernas förförståelse.

Arbeta formativt och summativt

Använd Öva & pröva formativt och summativt. Det första temat kan användas för att få en bild av elevernas läsförståelse vid skolstarten. Det andra temat kan användas halvvägs in i läsåret för att se hur elevernas läsförståelse har utvecklats. Det sista temat kan användas summativt: hur god är elevernas läsförståelse i slutet av årskursen? Utifrån elevernas resultat kan den fortsatta undervisningen planeras så att elevernas läsförståelse utvecklas.

Öva & pröva Digital 

Öva & pröva finns även som digitalt läromedel. I den digitala versionen kan eleverna öva på att läsa texterna på skärm samt svara på de tillhörande läsförståelsefrågorna. Flervalsfrågorna är självrättande och i kursverktyget kan läraren bestämma om svaren på de öppna frågorna ska vara tillgängliga för eleverna eller inte. I den digitala versionen kan eleverna lyssna på texterna samt anpassa typsnitt, textstorlek och radavstånd efter behov. I Öva & pröva Digital är lärarstödet integrerat i läromedlet.

Författaren berättar om Öva & pröva (8 min)

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet