Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ordkunskap i förskola, förskoleklass & grundskolans tidiga år

En strukturerad ordkunskapsundervisning stärker barns och elevers ordförråd och gynnar på samma gång deras språkförståelse och språkliga medvetenhet. För att kunna skapa sådan undervisning krävs att lärare har kunskaper både i och om språk.

Läs mer...
Ordkunskap i förskola, förskoleklass & grundskolans tidiga år Ordkunskap i förskola, förskoleklass & grundskolans tidiga år
Ordkunskap i förskola, förskoleklass & grundskolans tidiga år

Ordkunskap i förskola, förskoleklass & grundskolans tidiga år

ISBN 9789127461796
Utkom 30 juni 2022
ISBN
9789127461796
Typ
Häftad
Sidantal
248
Du har nått den maximala köpsumman.

Ordkunskap i förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år ger handfasta och forskningsförankrade tips på hur man genom ett språkutvecklande förhållningssätt kan skapa en lekfull ordkunskapsundervisning som möjliggör för barn och elever att upptäcka och uppmärksamma ordens fantastiska värld – en undervisning där lärandet drivs av kreativitet och trygghet och där barnen kan göra orden till ”sina”, det vill säga där de kan äga orden.

Denna bok riktar sig till alla yrkesverksamma i förskolan och skolan, liksom till lärarutbildare och blivande lärare. Den passar även föräldrar och alla som är nyfikna på varför vi säger ”pangkaka” i stället för ”pannkaka”, om Jonatan Lejonhjärta egentligen inte bodde i Köttfärsdalen och om det är svårt att ”bala taklänges”.

”En strukturerad undervisning i ordkunskap stärker barns och elevers ordförråd och gynnar på samma gång deras språkförståelse och språkliga medvetenhet. Dessutom kan ett medvetet ordkunskapsarbete bidra till att barn och elever utvecklar användbara strategier för språkförståelse.”
Boel de Geer

Boel De Geer är docent i svenska vid Södertörns högskola och undervisar på förskollärarprogrammet och grundskollärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3. Hon samverkar med förskolor och skolor med fokus på barns och elevers ordförrådsutveckling och förespråkar en medveten och systematisk undervisning i ordkunskap. 

Ordkunskap i förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år ger handfasta och forskningsförankrade tips på hur man genom ett språkutvecklande förhållningssätt kan skapa en lekfull ordkunskapsundervisning som möjliggör för barn och elever att upptäcka och uppmärksamma ordens fantastiska värld – en undervisning där lärandet drivs av kreativitet och trygghet och där barnen kan göra orden till ”sina”, det vill säga där de kan äga orden.

Denna bok riktar sig till alla yrkesverksamma i förskolan och skolan, liksom till lärarutbildare och blivande lärare. Den passar även föräldrar och alla som är nyfikna på varför vi säger ”pangkaka” i stället för ”pannkaka”, om Jonatan Lejonhjärta egentligen inte bodde i Köttfärsdalen och om det är svårt att ”bala taklänges”.

”En strukturerad undervisning i ordkunskap stärker barns och elevers ordförråd och gynnar på samma gång deras språkförståelse och språkliga medvetenhet. Dessutom kan ett medvetet ordkunskapsarbete bidra till att barn och elever utvecklar användbara strategier för språkförståelse.”
Boel de Geer

Boel De Geer är docent i svenska vid Södertörns högskola och undervisar på förskollärarprogrammet och grundskollärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3. Hon samverkar med förskolor och skolor med fokus på barns och elevers ordförrådsutveckling och förespråkar en medveten och systematisk undervisning i ordkunskap. 

En grundkunskap om pedagogik, grundläggande grammatik och barns kognitiva utveckling underlättar läsningen. Helhetsbetyg: 5. Elin Forsgren, BTJ-häftet nr 2, 2023