Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Omvårdnad 1 Digital

Omvårdnad 1 Digital är ett heldigitalt läromedel för kursen Omvårdnad 1 och riktar sig till de som utbildar sig till undersköterska eller vårdbiträde.

Läs mer...
Omvårdnad 1 Digital Omvårdnad 1 Digital
Omvårdnad 1 Digital
Onlineprodukt
Nyhet

Omvårdnad 1 Digital

Utkom 17 januari 2023

ISBN
9789127463066
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Omvårdnad 1 Digital

Läromedlet har en tydlig koppling till kursplanen och är indelad i tre delar som behandlar bakgrund, praktisk omvårdnad och sjukdomar. Kursens faktatunga innehåll görs begripligt och lätthanterligt. Texten och elevnära och fokus ligger på den framtida yrkesrollen – arbete som undersköterska eller vårdbiträde.

Innehåll

I upptakten till varje kapitel kan eleven läsa om vilket centralt innehåll som behandlas i kapitlet. Även målen för kapitlet presenteras.
Före varje text finns en översikt som gör det lättare för eleven att förstå texten. Tillsammans med översikten finns också textens centrala begrepp presenterade. Innehållet i läroboken kompletterar fakta med fallbeskrivningar och uppgifter där eleven får goda möjligheter att vara aktiv i sitt lärande och pröva sina kunskaper. Varje kapitel avslutas med momentet ”Din roll”, där innehållet konkretiseras mot elevens framtida yrkesroll. Centrala begrepp förklaras både i texten och i sammanfattningen sist i kapitlet.

Kostnadsfritt digitalt lärarmaterial

Till läromedlet finns ett kostnadsfritt digitalt extramaterial för lärare. Det innehåller bland annat lektionsplaneringar, förslag på prov med elevsvar och undervisningsfilmer. Filmerna är kopplade till praktiska moment utifrån centralt innehåll och kunskapskrav.

Kostnadsfritt digitalt extramaterial

Här finns facit till alla uppgifter i boken samt ord- och begreppsövningar.

Läromedlet har en tydlig koppling till kursplanen och är indelad i tre delar som behandlar bakgrund, praktisk omvårdnad och sjukdomar. Kursens faktatunga innehåll görs begripligt och lätthanterligt. Texten och elevnära och fokus ligger på den framtida yrkesrollen – arbete som undersköterska eller vårdbiträde.

Innehåll

I upptakten till varje kapitel kan eleven läsa om vilket centralt innehåll som behandlas i kapitlet. Även målen för kapitlet presenteras.
Före varje text finns en översikt som gör det lättare för eleven att förstå texten. Tillsammans med översikten finns också textens centrala begrepp presenterade. Innehållet i läroboken kompletterar fakta med fallbeskrivningar och uppgifter där eleven får goda möjligheter att vara aktiv i sitt lärande och pröva sina kunskaper. Varje kapitel avslutas med momentet ”Din roll”, där innehållet konkretiseras mot elevens framtida yrkesroll. Centrala begrepp förklaras både i texten och i sammanfattningen sist i kapitlet.

Kostnadsfritt digitalt lärarmaterial

Till läromedlet finns ett kostnadsfritt digitalt extramaterial för lärare. Det innehåller bland annat lektionsplaneringar, förslag på prov med elevsvar och undervisningsfilmer. Filmerna är kopplade till praktiska moment utifrån centralt innehåll och kunskapskrav.

Kostnadsfritt digitalt extramaterial

Här finns facit till alla uppgifter i boken samt ord- och begreppsövningar.

Ett beundransvärt pedagogiskt lättläst språk förmedlar hur och varför teoretisk kunskap ska användas i det praktiska arbetet. Camilla Malmborg, BTJ-häftet nr 19, 2021