Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mellan resignation och framtidstro

Livsvillkor och lärande hos förortens unga

Mellan resignation & framtidstro är en motberättelse mot den stereotypa bilden av ortens unga och mot de politiskt uppmålade visionerna om en mer jämlik stad genom omvandlingar av det urbana rummet och kortsiktiga insatser i skolor.

Läs mer...
Mellan resignation och framtidstro Mellan resignation och framtidstro
Mellan resignation och framtidstro
Nyhet

Mellan resignation och framtidstro

ISBN 9789127468269
Utkom 19 februari 2024
ISBN
9789127468269
Typ
Inbunden
Sidantal
384
Du har nått den maximala köpsumman.

Mellan resignation & framtidstro – livsvillkor och lärande hos förortens unga är en motberättelse mot den stereotypa bilden av ortens unga och mot de politiskt uppmålade visionerna om en mer jämlik stad genom omvandlingar av det urbana rummet och kortsiktiga insatser i skolor.

Boken är ett kollektivt resultat av tre forskningsprojekt som alla kretsar kring begränsningar och möjligheter i unga människors livsvillkor och lärande i några av Göteborgs mest stigmatiserade stadsdelar.

Genom kvalitativa forskningsmetoder, främst intervjuer och observationer, kommer de ungas och lokalt engagerades röster fram i bokens tre delar:

• Förorten, skolan och ungas lärande
• Ungas gemenskaper och informella lärande
• Skolan och omvandlingen av förorten

Här skymtar en delad erfarenhet av uppgivenhet och skörhet, men påtagligast är den kreativitet och den starka sociala gemenskap i utanförskapen som spirar. Här fungerar förortsskolan som en frizon och vikten av lärare som bryr sig och ungdomars informella lärande är stor i ett skolsystem som brister.

De insikter som redovisas om diskrepansen mellan de behov som finns och de villkor som står till buds förmedlar en kunskap som kan bidra till att vända den rådande utvecklingen, lyfta skolresultaten och öka utsikterna för unga i våra segregerade städer – en kunskap om vikten av likvärdighet och framtidstro.

Redaktörer för boken Mellan resignation & framtidstro är Ove Sernhede, Nils Hammarén, Johannes Lunneblad och Sara Uhnoo. Övriga författare: Majsa Allelin, Kristina Alstam, Helene Fransson, Marcus Herz och Jonas Lindbäck.

Mellan resignation & framtidstro – livsvillkor och lärande hos förortens unga är en motberättelse mot den stereotypa bilden av ortens unga och mot de politiskt uppmålade visionerna om en mer jämlik stad genom omvandlingar av det urbana rummet och kortsiktiga insatser i skolor.

Boken är ett kollektivt resultat av tre forskningsprojekt som alla kretsar kring begränsningar och möjligheter i unga människors livsvillkor och lärande i några av Göteborgs mest stigmatiserade stadsdelar.

Genom kvalitativa forskningsmetoder, främst intervjuer och observationer, kommer de ungas och lokalt engagerades röster fram i bokens tre delar:

• Förorten, skolan och ungas lärande
• Ungas gemenskaper och informella lärande
• Skolan och omvandlingen av förorten

Här skymtar en delad erfarenhet av uppgivenhet och skörhet, men påtagligast är den kreativitet och den starka sociala gemenskap i utanförskapen som spirar. Här fungerar förortsskolan som en frizon och vikten av lärare som bryr sig och ungdomars informella lärande är stor i ett skolsystem som brister.

De insikter som redovisas om diskrepansen mellan de behov som finns och de villkor som står till buds förmedlar en kunskap som kan bidra till att vända den rådande utvecklingen, lyfta skolresultaten och öka utsikterna för unga i våra segregerade städer – en kunskap om vikten av likvärdighet och framtidstro.

Redaktörer för boken Mellan resignation & framtidstro är Ove Sernhede, Nils Hammarén, Johannes Lunneblad och Sara Uhnoo. Övriga författare: Majsa Allelin, Kristina Alstam, Helene Fransson, Marcus Herz och Jonas Lindbäck.

Det är tänkvärda fakta, resultat och reflektioner som förs fram i bokens alla delar. Linus Björk, BTJ-häftet nr 8, 2024