Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Inkludering och skolframgång för nyanlända elever

I Inkludering och skolframgång för nyanlända elever granskar åtta forskare vad likvärdighet konkret innebär för nyanländas utbildning, hur den implementeras i och utanför skolan samt vilka hinder som står i vägen för att dessa elever ska bli socialt och pedagogiskt inkluderade, tillägna sig majoritetsspråket och uppnå kunskapsmålen.

Läs mer...
Inkludering och skolframgång för nyanlända elever Inkludering och skolframgång för nyanlända elever
Inkludering och skolframgång för nyanlända elever

Inkludering och skolframgång för nyanlända elever

Utkom 18 maj 2021

ISBN
9789127828711
Typ
Häftad
Sidantal
283
Du har nått den maximala köpsumman.

Inkludering och skolframgång för nyanlända elever är en bok om nyanlända barns, ungdomars och vårdnadshavares utsatthet, men också om hur deras resiliens, kunskaper och erfarenheter kan fungera som en möjlighetsstruktur som lägger grunden för inkludering och skolframgång. Den allra viktigaste samhällsstrukturen som ska ta till vara och vidareutveckla denna individuella möjlighetsstruktur är otvetydigt skolan.

Antologins bidrag kan öka förståelsen för nyanlända barns och ungdomars utbildningsvillkor samt belysa vad som behöver göras och hur för att likvärdigheten ska omsättas i praktiken.

Inkludering och skolframgång för nyanlända elever är en bok om nyanlända barns, ungdomars och vårdnadshavares utsatthet, men också om hur deras resiliens, kunskaper och erfarenheter kan fungera som en möjlighetsstruktur som lägger grunden för inkludering och skolframgång. Den allra viktigaste samhällsstrukturen som ska ta till vara och vidareutveckla denna individuella möjlighetsstruktur är otvetydigt skolan.

Antologins bidrag kan öka förståelsen för nyanlända barns och ungdomars utbildningsvillkor samt belysa vad som behöver göras och hur för att likvärdigheten ska omsättas i praktiken.