Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan Digital

Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan är en digital kursbok som är organiserad utifrån olika kärnområden i förskolans verksamhet. Den vänder sig till blivande förskollärare och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK. Antologin är i digitalt format i en plattform som inkluderar funktioner för sök och anteckningar såväl som ett utvecklat lässtöd och uppläst text. I plattformen finns inte sidor på samma sätt som i en fysisk bok. Det finns en väl utarbetad norm för hur man hänvisar till webbaserade källor i alla stora källhänvisningssystem, och det är den man bör använda här. (Om du som student visar den digitala antologin för din lärare/handledare bör hen vara införstådd med förfarandet för digital källhänvisning och därmed kunna godkänna att du använder hänvisning till en digital antologi.)

Läs mer...
Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan Digital Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan Digital
Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan Digital
Onlineprodukt
Nyhet

Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan Digital

Utkom 6 december 2023

ISBN
9789127464889
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Antologin Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan är en digital kursbok för blivande förskollärare och organiserad utifrån kärnområdena:

• utbildningens historia, organisation och villkor samt demokratins grunder
• läroplansteori och didaktik
• utveckling och lärande
• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
• bedömning
• utvärdering och utvecklingsarbete.

Bokens kapitel sätts in i en samhällelig kontext med globalisering, mångfald, digitalisering, hållbarhet, demokrati och jämlikhet som bärande begrepp. Förskolan beskrivs som en arena för socialt samspel i denna kontext och sammantaget förmedlar boken perspektiv och kunskaper som utgör grunden i förskollärarens viktiga uppdrag.

Susanne Kjällander är docent i förskoledidaktik och föreståndare för förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet.
Bim Riddersporre är leg. psykolog, leg. logoped och fil.dr i psykologi samt författare, forskare och tidigare universitetslektor vid Malmö universitet.
Jonas Stier är sociolog och professor i socialt arbete vid Mälardalens universitet.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Antologin Den utbildningsvetenskapliga kärnan för förskolan är en digital kursbok för blivande förskollärare och organiserad utifrån kärnområdena:

• utbildningens historia, organisation och villkor samt demokratins grunder
• läroplansteori och didaktik
• utveckling och lärande
• sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
• bedömning
• utvärdering och utvecklingsarbete.

Bokens kapitel sätts in i en samhällelig kontext med globalisering, mångfald, digitalisering, hållbarhet, demokrati och jämlikhet som bärande begrepp. Förskolan beskrivs som en arena för socialt samspel i denna kontext och sammantaget förmedlar boken perspektiv och kunskaper som utgör grunden i förskollärarens viktiga uppdrag.

Susanne Kjällander är docent i förskoledidaktik och föreståndare för förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet.
Bim Riddersporre är leg. psykolog, leg. logoped och fil.dr i psykologi samt författare, forskare och tidigare universitetslektor vid Malmö universitet.
Jonas Stier är sociolog och professor i socialt arbete vid Mälardalens universitet.