Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

AI i skolan

Möjligheter och utmaningar i undervisningen

AI i skolan förklarar vad AI faktiskt är och behandlar ämnen som AI-litteracitet, sökkritik, källmedvetenhet och ämnesspecifika möjligheter och utmaningar – allt för att du som lärare framgångsrikt ska kunna integrera den nya tekniken i ditt klassrum.

Läs mer...
AI i skolan AI i skolan
AI i skolan
Nyhet

AI i skolan

ISBN 9789127467125
Utkom 20 december 2023
ISBN
9789127467125
Typ
Häftad
Sidantal
294
Du har nått den maximala köpsumman.
AI i skolan AI i skolan
AI i skolan
E-bok (Epub)
Nyhet

AI i skolan

ISBN 9789127467132
Utkom 4 december 2023
ISBN
9789127467132
Typ
E-bok (Epub)
Sidantal
150
Du har nått den maximala köpsumman.

Med kritisk och konstruktiv blick ger Thomas Nygren en initierad översikt över de digitala utmaningarna och möjligheterna i dagens utbildningssystem. Boken förklarar vad AI faktiskt är och behandlar ämnen som AI-litteracitet, sökkritik, källmedvetenhet och ämnesspecifika möjligheter och utmaningar – allt för att du som lärare framgångsrikt ska kunna integrera den nya tekniken i ditt klassrum. Avsnittet om ChatGPT är särskilt relevant eftersom det ger insikter om hur AI både kan möjliggöra och hindra elevernas lärande. Även frågor om rättssäker bedömning tas upp som en specifik problematik.

Med omfattande stöd i ny och aktuell forskning ger boken ett inspirerande underlag för hur tekniken kan integreras i utbildningen, inte som en ersättning för människan, utan som ett verktyg som stöder och förstärker elevernas lärande. Lärarens ledarskap och välplanerad undervisning betonas med fokus på hur man bäst stödjer ämnesspecifika kunskaper och färdigheter. Istället för att bara fokusera på tekniken betonar boken lärarens centrala roll och vikten av mellanmänskliga aspekter i en tid som präglas av AI.  

AI i skolan är en ovärderlig guide och vetenskaplig grund för dig som vill förstå och navigera i detta dynamiska och snabbföränderliga landskap.

Sagt om boken:

”Här ger Nygren mängder av belysande, klargörande och ofta forskningsbaserade exempel på strategier, metoder och praktiska övningar för undervisningen, och han poängterar noga både fördelar och nackdelar med AI-användning. Här finns också illustrativa exempel på generativ AI, exempelvis Chat GPT, och vilka möjligheter och risker en sådan kan innebära för både lärare och elev. Nygren är genomgående mycket verklighetsnära, detaljerad och tydlig, och de många pedagogiska exemplen beskrivs överskådligt och enkelt, vilket gör boken utmärkt som lättillgänglig inspirationskälla och pedagogiskt arkiv i alla AI-sammanhang i skolkontext.”
Ola Svärd, BTJ-häftet nr 4, 2024

Med kritisk och konstruktiv blick ger Thomas Nygren en initierad översikt över de digitala utmaningarna och möjligheterna i dagens utbildningssystem. Boken förklarar vad AI faktiskt är och behandlar ämnen som AI-litteracitet, sökkritik, källmedvetenhet och ämnesspecifika möjligheter och utmaningar – allt för att du som lärare framgångsrikt ska kunna integrera den nya tekniken i ditt klassrum. Avsnittet om ChatGPT är särskilt relevant eftersom det ger insikter om hur AI både kan möjliggöra och hindra elevernas lärande. Även frågor om rättssäker bedömning tas upp som en specifik problematik.

Med omfattande stöd i ny och aktuell forskning ger boken ett inspirerande underlag för hur tekniken kan integreras i utbildningen, inte som en ersättning för människan, utan som ett verktyg som stöder och förstärker elevernas lärande. Lärarens ledarskap och välplanerad undervisning betonas med fokus på hur man bäst stödjer ämnesspecifika kunskaper och färdigheter. Istället för att bara fokusera på tekniken betonar boken lärarens centrala roll och vikten av mellanmänskliga aspekter i en tid som präglas av AI.  

AI i skolan är en ovärderlig guide och vetenskaplig grund för dig som vill förstå och navigera i detta dynamiska och snabbföränderliga landskap.

Sagt om boken:

”Här ger Nygren mängder av belysande, klargörande och ofta forskningsbaserade exempel på strategier, metoder och praktiska övningar för undervisningen, och han poängterar noga både fördelar och nackdelar med AI-användning. Här finns också illustrativa exempel på generativ AI, exempelvis Chat GPT, och vilka möjligheter och risker en sådan kan innebära för både lärare och elev. Nygren är genomgående mycket verklighetsnära, detaljerad och tydlig, och de många pedagogiska exemplen beskrivs överskådligt och enkelt, vilket gör boken utmärkt som lättillgänglig inspirationskälla och pedagogiskt arkiv i alla AI-sammanhang i skolkontext.”
Ola Svärd, BTJ-häftet nr 4, 2024

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Marknads- och kommunikationsansvarig Pedagogik