Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Äldres lärande

utblickar och insikter

Boken Äldres lärande ger många exempel på lärande senare i livet. Här studeras bland annat utbildningsaktiviteter som studiecirklar, senioruniversitet, högskolestudier, graffitikurser och stickkaféer. Aktiviteter där intellektuell förkovran, social samvaro och välbefinnande är både motiv och vinst med deltagandet.

Läs mer...
Äldres lärande Äldres lärande
Äldres lärande

Äldres lärande

ISBN 9789127460256
Utkom 24 januari 2022
ISBN
9789127460256
Typ
Inbunden
Sidantal
372
Du har nått den maximala köpsumman.

Om vi tar livslångt lärande på allvar måste även den senare delen av livet inkluderas. Genom att se på lärande ur ett åldrande- och generationsperspektiv kan vi förstå hur tid samspelar med erfarenheter, kunskaper, bildning och hälsa i det livslånga lärandet.

Boken Äldres lärande – utblickar och insikter ger många exempel på lärande senare i livet. Här studeras bland annat utbildningsaktiviteter som studiecirklar, senioruniversitet, högskolestudier, graffitikurser och stickkaféer. Aktiviteter där intellektuell förkovran, social samvaro och välbefinnande är både motiv och vinst med deltagandet.

Antologin samlar aktuell svensk forskning om äldres lärande och förmedlar kunskaper från kvalitativa intervjustudier, existentiella levnadsberättelser och internationella forskningsutblickar.

Äldres lärande passar alla som vill få insikter i vad lärande senare i livet kan ge och innebära, såsom pedagoger, organisatörer och studerande inom högskola och folkbildning, men även gemene man, gammal som ung, som finner glädje i att lära.

Cecilia Bjursell är professor i pedagogik och centrumledare för Encell, nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, vid Högkolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Małgorzata Malec Rawiński är lektor och docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör migration, ålder, biografiskt lärande, biografiskt åldrande och livslångt lärande.

Om vi tar livslångt lärande på allvar måste även den senare delen av livet inkluderas. Genom att se på lärande ur ett åldrande- och generationsperspektiv kan vi förstå hur tid samspelar med erfarenheter, kunskaper, bildning och hälsa i det livslånga lärandet.

Boken Äldres lärande – utblickar och insikter ger många exempel på lärande senare i livet. Här studeras bland annat utbildningsaktiviteter som studiecirklar, senioruniversitet, högskolestudier, graffitikurser och stickkaféer. Aktiviteter där intellektuell förkovran, social samvaro och välbefinnande är både motiv och vinst med deltagandet.

Antologin samlar aktuell svensk forskning om äldres lärande och förmedlar kunskaper från kvalitativa intervjustudier, existentiella levnadsberättelser och internationella forskningsutblickar.

Äldres lärande passar alla som vill få insikter i vad lärande senare i livet kan ge och innebära, såsom pedagoger, organisatörer och studerande inom högskola och folkbildning, men även gemene man, gammal som ung, som finner glädje i att lära.

Cecilia Bjursell är professor i pedagogik och centrumledare för Encell, nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, vid Högkolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Małgorzata Malec Rawiński är lektor och docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör migration, ålder, biografiskt lärande, biografiskt åldrande och livslångt lärande.