Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS

För unga med intellektuell funktionsnedsättning

Den här boken visar hur tydliggörande pedagogik, med stort fokus på lyhörd kommunikation och visuella stöd, kan göra tillvaron mer begriplig, hanterbar och meningsfull för barn och unga i anpassad skola och LSS-verksamheter.

Läs mer...
Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS
Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS

Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS

ISBN 9789127461079
Utkom 9 januari 2024
ISBN
9789127461079
Typ
Häftad
Sidantal
247
Du har nått den maximala köpsumman.

Den här boken visar hur tydliggörande pedagogik, med stort fokus på lyhörd kommunikation och visuella stöd, kan göra tillvaron mer begriplig, hanterbar och meningsfull för barn och unga i anpassad skola och LSS-verksamheter.

Tydliggörande pedagogik handlar om att visualisera och ge tydliga svar på vardagens frågor, som: Vad ska vi göra idag? Hur kommer utflykten gå till? Vem hämtar mig? Författarna visar hur struktur och tydliga rutiner tillsammans med bildstöd och hjälpmedel kan stärka barnens självständighet och skapa bättre förutsättningar för delaktighet, kommunikation och samspel. Ett helhetstänk och gott samarbete mellan skola, LSS-verksamhet och hem är utgångspunkten för att bygga den förutsägbarhet och trygghet barnen behöver.

Många av de metoder som presenteras i boken är lätta att komma i gång med och fungerar på generell nivå: med en enskild individ, i klass, på fritids, en hel skola eller verksamhet. Andra metoder tar mer tid att implementera men ger stor utdelning på sikt.

Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS är en bok för dig som arbetar i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola eller inom LSS: ledningsfunktioner, kursansvariga och all personal som arbetar närmast de barn och unga som vi finns till för. Den kan även användas för er som arbetar med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Sagt om boken:

”Boken sammanfattar den komplexa värld som varje elev inom anpassad skola möter, och som jag i mitt praktiska arbete som specialpedagog kan relatera till. Det är en bok som skolans olika professioner bör läsa och samarbeta utifrån, för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina unika förutsättningar.”
Diana Storvik, specialpedagog, Frejagymnasiet i Mölndal, författare, föreläsare och bloggare

”Att se och förstå helheten är det viktigaste för ett lyckat samspel med en annan människa. Den här boken skapar möjlighet att se sammanhang vilket gör att val av metoder och redskap kan individanpassas för bästa möjliga kommunikation. Jag tycker så mycket om den här boken som på ett lättillgängligt sätt ger både helhetsperspektiv och en detaljerad didaktik, den ger förutsättningar för ett livslångt lärande för alla!”
Maria Krafft Helgesson, inspiratör, utbildare och författare, Mariposa Kompetenscenter

”Boken visar på styrkan i ett helhetstänkande och ger möjligheter att arbeta systematiskt mot att barnen ska utvecklas mot självständighet och stärka sin kommunikation och sitt samspel. Det är en mycket lättillgänglig och högkvalitativ bok med metoder som är tydliga.”
Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 6, 2024

Den här boken visar hur tydliggörande pedagogik, med stort fokus på lyhörd kommunikation och visuella stöd, kan göra tillvaron mer begriplig, hanterbar och meningsfull för barn och unga i anpassad skola och LSS-verksamheter.

Tydliggörande pedagogik handlar om att visualisera och ge tydliga svar på vardagens frågor, som: Vad ska vi göra idag? Hur kommer utflykten gå till? Vem hämtar mig? Författarna visar hur struktur och tydliga rutiner tillsammans med bildstöd och hjälpmedel kan stärka barnens självständighet och skapa bättre förutsättningar för delaktighet, kommunikation och samspel. Ett helhetstänk och gott samarbete mellan skola, LSS-verksamhet och hem är utgångspunkten för att bygga den förutsägbarhet och trygghet barnen behöver.

Många av de metoder som presenteras i boken är lätta att komma i gång med och fungerar på generell nivå: med en enskild individ, i klass, på fritids, en hel skola eller verksamhet. Andra metoder tar mer tid att implementera men ger stor utdelning på sikt.

Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS är en bok för dig som arbetar i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola eller inom LSS: ledningsfunktioner, kursansvariga och all personal som arbetar närmast de barn och unga som vi finns till för. Den kan även användas för er som arbetar med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Sagt om boken:

”Boken sammanfattar den komplexa värld som varje elev inom anpassad skola möter, och som jag i mitt praktiska arbete som specialpedagog kan relatera till. Det är en bok som skolans olika professioner bör läsa och samarbeta utifrån, för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina unika förutsättningar.”
Diana Storvik, specialpedagog, Frejagymnasiet i Mölndal, författare, föreläsare och bloggare

”Att se och förstå helheten är det viktigaste för ett lyckat samspel med en annan människa. Den här boken skapar möjlighet att se sammanhang vilket gör att val av metoder och redskap kan individanpassas för bästa möjliga kommunikation. Jag tycker så mycket om den här boken som på ett lättillgängligt sätt ger både helhetsperspektiv och en detaljerad didaktik, den ger förutsättningar för ett livslångt lärande för alla!”
Maria Krafft Helgesson, inspiratör, utbildare och författare, Mariposa Kompetenscenter

”Boken visar på styrkan i ett helhetstänkande och ger möjligheter att arbeta systematiskt mot att barnen ska utvecklas mot självständighet och stärka sin kommunikation och sitt samspel. Det är en mycket lättillgänglig och högkvalitativ bok med metoder som är tydliga.”
Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 6, 2024