Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Skrivsuccé åk 4-6

Skrivsuccé skriver eleverna olika texttyper och utvecklar ett arbetssätt som hjälper dem att förbättra skrivförmågan.

Läs mer...
Skrivsuccé åk 4 Skrivsuccé åk 4
Skrivsuccé åk 4
Statsbidrag Läromedel

Skrivsuccé åk 4

ISBN 9789127448131
Utkom 24 april 2017
ISBN
9789127448131
Typ
Häftad
Sidantal
104
Du har nått den maximala köpsumman.
Skrivsuccé åk 5 Skrivsuccé åk 5
Skrivsuccé åk 5
Statsbidrag Läromedel

Skrivsuccé åk 5

ISBN 9789127448148
Utkom 25 september 2017
ISBN
9789127448148
Typ
Häftad
Sidantal
96
Du har nått den maximala köpsumman.
Skrivsuccé åk 6 Skrivsuccé åk 6
Skrivsuccé åk 6
Statsbidrag Läromedel

Skrivsuccé åk 6

ISBN 9789127448155
Utkom 2 mars 2018
ISBN
9789127448155
Typ
Häftad
Sidantal
96
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Skrivsuccé

I Skrivsuccé tar varje kapitel upp en texttyp och eleverna får lära sig om texttypens struktur och språkliga drag. Utifrån den kunskap eleverna byggt upp om texttypen skriver de sedan en egen text med stöd av en tydlig arbetsgång där de planerar, skriver utkast, ger och får respons, förfinar texten och skriver klart. Därefter har eleverna möjlighet att arbeta vidare med nya skrivuppgifter på två nivåer. 

Sist i boken finns Lilla uppslaget där eleverna får stöd i hur de kan ge och ta respons, skriva rätt och riktigt, använda källor och vara källkritisk.

Arbetsgången skapar struktur och organisation i skrivundervisningen:

Begripa
Läs en mönstertext. Arbeta utifrån frågor för att förstå de typiska särdragen för texttypen.

Berätta
Skriv en egen text. Hjälp att bygga upp texten och hur man ger och får respons.

Befästa
Stärk genom att repetera kunskap och skriv en ny text utifrån ett nytt ämne.

Briljera
Använd kunskap i ett nytt sammanhang och skriv en ny text utifrån nya direktiv.

I Skrivsuccé åk 4-6 möter eleverna olika texttyper beroende på vilken årskurs de går i. En del texttyper är återkommande i alla tre böckerna. Texterna och uppgifterna blir mer utmanande för varje årskurs.

Skrivsuccé åk 4 arbetar eleverna men berättelse, faktatext, instruktion, annons, konkret dikt och dagbok.

I Skrivsuccé åk 5 arbetar eleverna med berättelse, faktatext, insändare, recension, serier och personbeskrivningar.

I Skrivsuccé åk 6 arbetar eleverna med berättelse, faktatext, broschyr, nyhetsartiklar, dikt och sociala medier.

Kostnadsfri broschyr/affisch

Du kan även beställa din kostnadsfria broschyr/affisch som ger exempel på sex olika texttyper som alla utgår från samma tema: vikingar. Klicka dig vidare här!

I Skrivsuccé tar varje kapitel upp en texttyp och eleverna får lära sig om texttypens struktur och språkliga drag. Utifrån den kunskap eleverna byggt upp om texttypen skriver de sedan en egen text med stöd av en tydlig arbetsgång där de planerar, skriver utkast, ger och får respons, förfinar texten och skriver klart. Därefter har eleverna möjlighet att arbeta vidare med nya skrivuppgifter på två nivåer. 

Sist i boken finns Lilla uppslaget där eleverna får stöd i hur de kan ge och ta respons, skriva rätt och riktigt, använda källor och vara källkritisk.

Arbetsgången skapar struktur och organisation i skrivundervisningen:

Begripa
Läs en mönstertext. Arbeta utifrån frågor för att förstå de typiska särdragen för texttypen.

Berätta
Skriv en egen text. Hjälp att bygga upp texten och hur man ger och får respons.

Befästa
Stärk genom att repetera kunskap och skriv en ny text utifrån ett nytt ämne.

Briljera
Använd kunskap i ett nytt sammanhang och skriv en ny text utifrån nya direktiv.

I Skrivsuccé åk 4-6 möter eleverna olika texttyper beroende på vilken årskurs de går i. En del texttyper är återkommande i alla tre böckerna. Texterna och uppgifterna blir mer utmanande för varje årskurs.

Skrivsuccé åk 4 arbetar eleverna men berättelse, faktatext, instruktion, annons, konkret dikt och dagbok.

I Skrivsuccé åk 5 arbetar eleverna med berättelse, faktatext, insändare, recension, serier och personbeskrivningar.

I Skrivsuccé åk 6 arbetar eleverna med berättelse, faktatext, broschyr, nyhetsartiklar, dikt och sociala medier.

Kostnadsfri broschyr/affisch

Du kan även beställa din kostnadsfria broschyr/affisch som ger exempel på sex olika texttyper som alla utgår från samma tema: vikingar. Klicka dig vidare här!Först arbetar vi med Begripa och Berätta på lektionerna, sedan gör eleverna Befästa och Briljera som skrivläxa. Det var elevernas idé! Och resultatet är en stolt lärare, kunniga elever och glada föräldrar!

 


 


Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Talsuccé åk 4–6

Med Talsuccé i klassrummet skapar du förutsättningar för eleverna att bli trygga som talare och lyckas med sina muntliga presentationer. 

Läs mer