Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Skolbibliotek

En handbok för skolbiblioteksansvariga

En handbok som är skriven i syfte att vara till hjälp i de skolbiblioteksansvarigas vardag. Författaren ger i boken flera exempel på olika läsfrämjande arbeten att inspireras av och i boken finner du stöd kring hur du strukturerar verksamhetens olika delar på bästa sätt. Du får ta del av allt från tips på checklistor till värdefulla länkar.

Läs mer...
Skolbibliotek Skolbibliotek
Skolbibliotek

Skolbibliotek

ISBN 9789127450301
Utkom 2 mars 2018
ISBN
9789127450301
Typ
Häftad
Sidantal
120
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Skolbibliotek - En handbok för Skolbiblioteksansvariga

Äntligen en handbok till dig som är skolbiblioteksansvarig! Här finns allt du behöver veta för att kunna genomföra uppdraget på ett sätt som gynnar verksamheten och elevernas lärande. Boken passar skolbibliotek som har såväl kommunala som fristående huvudmän.

Bokens tydliga stuktur gör att du lätt hittar det du söker, och här finns riktlinjer och dagslägesbeskrivning med övergripande reflektioner kring de skolbiblioteksansvarigas utmaningar. Du får också praktiska tips t.ex. hur man organiserar lokalen, vilket lånekortsystem som är bäst, möblering, katalogisering och att hantera och strukturera olika medier på bästa sätt.

Författaren Sofia Malmberg ger också exempel på olika läsfrämjande arbeten att inspireras av. Några av dessa är läsbingo, högläsning och det populära evenemanget Hela skolan läser. Även hur man kan jobba med läsande förebilder i läsfrämjande syfte behandlas. Här finns dessutom olika checklistor som stöd i arbetet, tips på fortbildning och en utförlig lista på länkar som du som skolbiblioteksansvarig har nytta av.

Sofia Malmberg är samordnare för skolbiblioteken i Järfälla, författare och debattör. Hon har fått flera stipendier för sitt engagemang i att lyfta skolbiblioteken som pedagogisk funktion i den politiska debatten.

Äntligen en handbok till dig som är skolbiblioteksansvarig! Här finns allt du behöver veta för att kunna genomföra uppdraget på ett sätt som gynnar verksamheten och elevernas lärande. Boken passar skolbibliotek som har såväl kommunala som fristående huvudmän.

Bokens tydliga stuktur gör att du lätt hittar det du söker, och här finns riktlinjer och dagslägesbeskrivning med övergripande reflektioner kring de skolbiblioteksansvarigas utmaningar. Du får också praktiska tips t.ex. hur man organiserar lokalen, vilket lånekortsystem som är bäst, möblering, katalogisering och att hantera och strukturera olika medier på bästa sätt.

Författaren Sofia Malmberg ger också exempel på olika läsfrämjande arbeten att inspireras av. Några av dessa är läsbingo, högläsning och det populära evenemanget Hela skolan läser. Även hur man kan jobba med läsande förebilder i läsfrämjande syfte behandlas. Här finns dessutom olika checklistor som stöd i arbetet, tips på fortbildning och en utförlig lista på länkar som du som skolbiblioteksansvarig har nytta av.

Sofia Malmberg är samordnare för skolbiblioteken i Järfälla, författare och debattör. Hon har fått flera stipendier för sitt engagemang i att lyfta skolbiblioteken som pedagogisk funktion i den politiska debatten.

Skolbiblioteksfunktionen står inför stora framtida utvecklingsmöjligheter som kommer gynna elevernas lärande och verka läsfrämjande. Sofia Malmberg