Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Skapa en tillgänglig lärmiljö

Högskolepedagogens handbok

Skapa en tillgänglig lärmiljö är en handbok som syftar till att göra dig som högskolepedagog tryggare och bättre rustad i ditt uppdrag att skapa en tillgänglig lärmiljö för dina studenter. Boken finns i två versioner, i fysisk form på svenska och i digital form med översättarfunktion till engelska.

Läs mer...
Skapa en tillgänglig lärmiljö Skapa en tillgänglig lärmiljö
Skapa en tillgänglig lärmiljö

Skapa en tillgänglig lärmiljö

ISBN 9789127463431
Utkom 21 april 2023
ISBN
9789127463431
Typ
Häftad
Sidantal
150
Du har nått den maximala köpsumman.
Skapa en tillgänglig lärmiljö Digital Skapa en tillgänglig lärmiljö Digital
Skapa en tillgänglig lärmiljö Digital
Onlineprodukt
Nyhet

Skapa en tillgänglig lärmiljö Digital

ISBN 9789127468580
Uppdateras löpande
ISBN
9789127468580
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Om anpassningar görs till en naturlig del av lärarens planeringsarbete kommer lärosätet att spara tid och resurser, samtidigt som såväl välbefinnande som genomströmning av studenter ökar.

Skapa en tillgänglig lärmiljö är en handbok som syftar till att göra dig som högskolepedagog tryggare och bättre rustad i ditt uppdrag att skapa en tillgänglig lärmiljö för dina studenter. ”Tänker man rätt” från början och arbetar med generell tillgänglighet minskar behovet av särlösningar för enskilda studenter i mötet med heterogena grupper. Tillgänglighetsarbetet bygger på grundläggande förståelse för funktionsnedsättningar och kunskap att i praktiken göra enkla anpassningar, både vid planering och genomförande av kurser. Det handlar om anpassningar som kan vara nödvändiga och avgörande för några studenter, men som oftast gynnar hela gruppen.

Den här är en bok för alla er som arbetar för att skapa en likvärdig undervisning inom högskolan: professorer, lektorer, adjunkter, doktorander, meriteringsanställda och annan undervisande personal, det vill säga högskolepedagoger. Boken kan även vara intressant för exempelvis prefekter och programansvariga, studievägledare, studenthälsovården, studentkårer och studenter.

Skapa en tillgänglig lärmiljö finns i två versioner, i fysisk form på svenska och i digital form med översättarfunktion till engelska.

Anna Jälknäs och Heidi Wåxberg är båda lärare och specialpedagoger. Medan Heidi arbetar som samordnare för pedagogiskt stöd vid Chalmers tekniska högskola arbetar Anna vid Göteborgs universitet. Med erfarenheter från två lärosäten representerar de en stor bredd av program och fristående kurser inom vitt skilda vetenskapsområden. Innehållet i boken utgår från författarnas erfarenheter i sina roller som samordnare för pedagogiskt stöd.


Sagt om boken:

Skapa en tillgänglig lärmiljö är en utmärkt högskolepedagogisk handbok för alla som dagligen möter nya pedagogiska utmaningar då studentgrupperna blir allt mer heterogena. Författarna Heidi Wåxberg och Anna Jälknäs, verksamma på Chalmers respektive Göteborgs universitet, har en positiv och lösningsfokuserad inställning till att skapa en mer tillgänglig lärmiljö för alla studenter. De tar i bokens fyra delar upp sådant som utmaningar när det gäller de heterogena studentgrupperna, lagstiftning, pedagogiska stödformer, förslag och exempel på hur god pedagogik ser ut i olika undervisningssammanhang och intressanta exempelscenarier med fallexempel som kan användas som utgångspunkt för kollegiala samtal och i pedagogisk kompetensutveckling. Helhetsbetyg 5/5.”
Helene Ehriander, BTJ-häftet nr 12, 2023

Om anpassningar görs till en naturlig del av lärarens planeringsarbete kommer lärosätet att spara tid och resurser, samtidigt som såväl välbefinnande som genomströmning av studenter ökar.

Skapa en tillgänglig lärmiljö är en handbok som syftar till att göra dig som högskolepedagog tryggare och bättre rustad i ditt uppdrag att skapa en tillgänglig lärmiljö för dina studenter. ”Tänker man rätt” från början och arbetar med generell tillgänglighet minskar behovet av särlösningar för enskilda studenter i mötet med heterogena grupper. Tillgänglighetsarbetet bygger på grundläggande förståelse för funktionsnedsättningar och kunskap att i praktiken göra enkla anpassningar, både vid planering och genomförande av kurser. Det handlar om anpassningar som kan vara nödvändiga och avgörande för några studenter, men som oftast gynnar hela gruppen.

Den här är en bok för alla er som arbetar för att skapa en likvärdig undervisning inom högskolan: professorer, lektorer, adjunkter, doktorander, meriteringsanställda och annan undervisande personal, det vill säga högskolepedagoger. Boken kan även vara intressant för exempelvis prefekter och programansvariga, studievägledare, studenthälsovården, studentkårer och studenter.

Skapa en tillgänglig lärmiljö finns i två versioner, i fysisk form på svenska och i digital form med översättarfunktion till engelska.

Anna Jälknäs och Heidi Wåxberg är båda lärare och specialpedagoger. Medan Heidi arbetar som samordnare för pedagogiskt stöd vid Chalmers tekniska högskola arbetar Anna vid Göteborgs universitet. Med erfarenheter från två lärosäten representerar de en stor bredd av program och fristående kurser inom vitt skilda vetenskapsområden. Innehållet i boken utgår från författarnas erfarenheter i sina roller som samordnare för pedagogiskt stöd.


Sagt om boken:

Skapa en tillgänglig lärmiljö är en utmärkt högskolepedagogisk handbok för alla som dagligen möter nya pedagogiska utmaningar då studentgrupperna blir allt mer heterogena. Författarna Heidi Wåxberg och Anna Jälknäs, verksamma på Chalmers respektive Göteborgs universitet, har en positiv och lösningsfokuserad inställning till att skapa en mer tillgänglig lärmiljö för alla studenter. De tar i bokens fyra delar upp sådant som utmaningar när det gäller de heterogena studentgrupperna, lagstiftning, pedagogiska stödformer, förslag och exempel på hur god pedagogik ser ut i olika undervisningssammanhang och intressanta exempelscenarier med fallexempel som kan användas som utgångspunkt för kollegiala samtal och i pedagogisk kompetensutveckling. Helhetsbetyg 5/5.”
Helene Ehriander, BTJ-häftet nr 12, 2023

Andra intressanta titlar