Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Qnoddarnas värld

Ett heldigitalt läromedel i svenska och matematik för iPad

Qnoddarnas värld är ett läromedel i svenska och matematik för årskurs 1–3. Du kan köpa Qnoddarnas världs licenser till och med den 10 januari 2022 och licenserna kan användas till slutet av 2022 då Qnodden går i pension.

Läs mer...

Andra intressanta titlar

Qnodden går i pension i slutet av 2022

Qnoddarnas värld var tidigt ute vad gäller att ge lärare och elever möjlighet att arbeta heldigitalt. Att vara först ut på banan är dock inte alltid enbart positivt. Det ramverk och den koden som Qnoddarna togs fram med går dessvärre inte att uppdatera eller behålla i sin nuvarande form.

Vi är därför tvungna att pensionera Qnodden i slutet av 2022, och därmed finns några viktiga datum att ha koll på:

* Du kan köpa licenser till lärarklient och elevlicenser fram till och med den 10 januari 2022.
* Du kan använda dina licenser (lärarklient och elevlicenser) till och med den 31 december 2022.
* Qnoddarnas världs elevappar går att ladda ner från App Store under hela 2022.

Har du några som helst frågor, tveka inte att kontakta oss

Är du intresserad av att titta på andra läromedel vi kan erbjuda för åk 1–3 inom matematik och svenska, läs mer här.

Om Qnoddarnas värld

Eleverna arbetar på iPad med appar, en per årskurs. För läraren finns lärarhandledning, statistikverktyg och övriga administrativa verktyg samlade i den webbaserade lärarklienten. Elevapparna laddas ned från App Store. Elevlicenser köps i lärarklienten, priset är 125 kr per elev och årskurs.

Innehållet i Qnoddarnas värld är framtaget av pedagoger och anpassat till iPad av spelutvecklare. Innehållet överensstämmer med Lgr 11 och Skolverkets bedömningsunderlag och är pedagogiskt kvalitetssäkrat. Qnoddarnas värld består av tre elevappar, en för respektive årskurs, samt en Lärarklient. Apparna innehåller hundratals interaktiva övningar och i Lärarklienten styr och följer du dina elevers arbete och utveckling. Detta möjliggör en individanpassning av innehållet samtidigt som du kan vara trygg med att alla områden från det centrala innehållet i svenska och matematik i Lgr 11 täcks in.

Appen    

Qnoddarnas värld för dina elever

I Qnoddarnas värld följer eleven stigar där de interaktiva övningarna ligger. Stigarna har namn på bär, där varje bär representerar ett område i läroplanen. Läromedlet innehåller mängder av spel och uppgifter i spännande miljöer som ger eleverna inspiration i deras arbete – det är bara att låta dem släppa loss fantasin! Apparna innehåller även Läshoppet – en serie med 36 böcker.

Qnoddarnas värld för dig som lärare

Lärarklienten är ditt administrativa redskap. Här styr och följer du elevernas arbete genom att exempelvis låsa upp de övningar du vill att eleven ska arbeta med. Du kan alltså skapa en anpassad studiegång till varje enskild elev. I Lärarklienten har du tillgång till statistik över elevernas resultat, vilket ger dig överblick över varje elevs utveckling. De flesta övningarna är självrättande men en del skickas till Lärarklienten för bedömning av läraren. Varje övning innehåller ett antal delövningar med olika progressionsnivåer. 

Det här ingår i lärarklienten:
* Möjlighet att köpa elevapparna.
* Lärarhandledning som beskriver hur du kan arbeta med Qnoddarnas värld i klassrummet. (Läs mer om vad som ingår i lärarhandledningen lite längre ner.)
* Kom igång-guider och stöd för din undervisning.
* Statistik över elevernas arbete och resultat.
* Överblick över elevernas nivå och vilka uppgifter de har problem med så att du vet vad du behöver fokusera din undervisning på.
* Verktyg för att låsa och låsa upp de övningar som eleverna ska arbeta med så att du kan individanpassa undervisningen.

Logga in här med den kod som du får när du köper klienten.

 

Qnodden går i pension i slutet av 2022

Qnoddarnas värld var tidigt ute vad gäller att ge lärare och elever möjlighet att arbeta heldigitalt. Att vara först ut på banan är dock inte alltid enbart positivt. Det ramverk och den koden som Qnoddarna togs fram med går dessvärre inte att uppdatera eller behålla i sin nuvarande form.

Vi är därför tvungna att pensionera Qnodden i slutet av 2022, och därmed finns några viktiga datum att ha koll på:

* Du kan köpa licenser till lärarklient och elevlicenser fram till och med den 10 januari 2022.
* Du kan använda dina licenser (lärarklient och elevlicenser) till och med den 31 december 2022.
* Qnoddarnas världs elevappar går att ladda ner från App Store under hela 2022.

Har du några som helst frågor, tveka inte att kontakta oss

Är du intresserad av att titta på andra läromedel vi kan erbjuda för åk 1–3 inom matematik och svenska, läs mer här.

Om Qnoddarnas värld

Eleverna arbetar på iPad med appar, en per årskurs. För läraren finns lärarhandledning, statistikverktyg och övriga administrativa verktyg samlade i den webbaserade lärarklienten. Elevapparna laddas ned från App Store. Elevlicenser köps i lärarklienten, priset är 125 kr per elev och årskurs.

Innehållet i Qnoddarnas värld är framtaget av pedagoger och anpassat till iPad av spelutvecklare. Innehållet överensstämmer med Lgr 11 och Skolverkets bedömningsunderlag och är pedagogiskt kvalitetssäkrat. Qnoddarnas värld består av tre elevappar, en för respektive årskurs, samt en Lärarklient. Apparna innehåller hundratals interaktiva övningar och i Lärarklienten styr och följer du dina elevers arbete och utveckling. Detta möjliggör en individanpassning av innehållet samtidigt som du kan vara trygg med att alla områden från det centrala innehållet i svenska och matematik i Lgr 11 täcks in.

Appen    

Qnoddarnas värld för dina elever

I Qnoddarnas värld följer eleven stigar där de interaktiva övningarna ligger. Stigarna har namn på bär, där varje bär representerar ett område i läroplanen. Läromedlet innehåller mängder av spel och uppgifter i spännande miljöer som ger eleverna inspiration i deras arbete – det är bara att låta dem släppa loss fantasin! Apparna innehåller även Läshoppet – en serie med 36 böcker.

Qnoddarnas värld för dig som lärare

Lärarklienten är ditt administrativa redskap. Här styr och följer du elevernas arbete genom att exempelvis låsa upp de övningar du vill att eleven ska arbeta med. Du kan alltså skapa en anpassad studiegång till varje enskild elev. I Lärarklienten har du tillgång till statistik över elevernas resultat, vilket ger dig överblick över varje elevs utveckling. De flesta övningarna är självrättande men en del skickas till Lärarklienten för bedömning av läraren. Varje övning innehåller ett antal delövningar med olika progressionsnivåer. 

Det här ingår i lärarklienten:
* Möjlighet att köpa elevapparna.
* Lärarhandledning som beskriver hur du kan arbeta med Qnoddarnas värld i klassrummet. (Läs mer om vad som ingår i lärarhandledningen lite längre ner.)
* Kom igång-guider och stöd för din undervisning.
* Statistik över elevernas arbete och resultat.
* Överblick över elevernas nivå och vilka uppgifter de har problem med så att du vet vad du behöver fokusera din undervisning på.
* Verktyg för att låsa och låsa upp de övningar som eleverna ska arbeta med så att du kan individanpassa undervisningen.

Logga in här med den kod som du får när du köper klienten.

 

Snabbguide till Lärarklienten

Snabbguide Qnoddarnas värld Lärarklienten

Öppna och ladda ner

Lärarhandledning med instruktioner, inspiration och stöd

Lärarhandledning ingår i Lärarklienten för varje årskurs. Här finns allt som du som lärare behöver för att kunna arbeta med Qnoddarnas värld i klassrummet: en beskrivning av hur de olika delarna hänger ihop och fungerar samt hur du kommer igång och använder Lärarklienten och apparna. Därpå följer handledningar för det praktiska arbetet för svenska respektive matematik, där det för varje övning kartläggs syfte, förslag på förberedande arbete i klassrummet samt hur eleverna ska arbeta med övningarna på iPaden. Här ges förslag på arbetsgång som kan tillämpas både i helklass och för enstaka elever.

Lärarhandledningen går att skriva ut från lärarklienten.

Lärarhandledning ingår i Lärarklienten för varje årskurs. Här finns allt som du som lärare behöver för att kunna arbeta med Qnoddarnas värld i klassrummet: en beskrivning av hur de olika delarna hänger ihop och fungerar samt hur du kommer igång och använder Lärarklienten och apparna. Därpå följer handledningar för det praktiska arbetet för svenska respektive matematik, där det för varje övning kartläggs syfte, förslag på förberedande arbete i klassrummet samt hur eleverna ska arbeta med övningarna på iPaden. Här ges förslag på arbetsgång som kan tillämpas både i helklass och för enstaka elever.

Lärarhandledningen går att skriva ut från lärarklienten.

Vem är Qnodden?

QnoddenKanske har du också haft problem när ni ska arbeta med bokstaven ”Q/q”? Vad kan man använda för att lyfta fram bokstaven? Det var så det började, och en liten figur växte fram, som fick sitt namn stavat med den fina och svåranvända bokstaven ”Q”.

Är qnodden ett djur eller en annan sorts varelse? Hur gammal är qnodden? Var kommer hen ifrån? Det finns inga rätta svar. Du och eleverna skapar tillsammans, med hjälp av barnens fantasi, berättelsen om qnoddarna och deras värld.

QnoddenKanske har du också haft problem när ni ska arbeta med bokstaven ”Q/q”? Vad kan man använda för att lyfta fram bokstaven? Det var så det började, och en liten figur växte fram, som fick sitt namn stavat med den fina och svåranvända bokstaven ”Q”.

Är qnodden ett djur eller en annan sorts varelse? Hur gammal är qnodden? Var kommer hen ifrån? Det finns inga rätta svar. Du och eleverna skapar tillsammans, med hjälp av barnens fantasi, berättelsen om qnoddarna och deras värld.

Stubben och Läshoppet

Stubben och Läshoppet

Qnodden och eleven utgår från Stubben. Här kan eleven göra olika val, ta ett kort på sig själv eller experimentera med de olika föremålen som finns. Här finns även ett bibliotek med 36 böcker ur serien Läshoppet. De är framtagna för att främja läsinlärningen och är indelade i fyra nivåer.

Nu vet du en hel del om qnoddarna och deras värld. Det är dags att prova på!

Stubben och Läshoppet

Stubben och Läshoppet

Qnodden och eleven utgår från Stubben. Här kan eleven göra olika val, ta ett kort på sig själv eller experimentera med de olika föremålen som finns. Här finns även ett bibliotek med 36 böcker ur serien Läshoppet. De är framtagna för att främja läsinlärningen och är indelade i fyra nivåer.

Nu vet du en hel del om qnoddarna och deras värld. Det är dags att prova på!