Qnoddarnas värld

Qnoddarnas värld är ett digitalt läromedel i svenska och matematik för årskurs 1–3. Eleverna arbetar på iPad med appar, en per årskurs. För läraren finns lärarhandledning, statistikverktyg och övriga administrativa verktyg samlade i den webbaserade lärarklienten. Elevapparna laddas ned från App Store. Elevlicenser köps i lärarklienten. 

Digitala läromedel

Qnoddarnas värld Lärarlicens
Onlineprodukt 2013-08-19. ISBN 9789127433915
399 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Qnoddarnas värld – svenskutvecklad och kvalitetssäkrad kombination av pedagogik och spelutveckling

Innehållet i Qnoddarnas värld (QV) är framtaget av pedagoger och anpassat till iPad av spelutvecklare. Innehållet överensstämmer med Lgr 11 och Skolverkets bedömningsunderlag och är pedagogiskt kvalitetssäkrat. QV innehåller allt du behöver för en digitalare undervisning i svenska och matematik på iPad.

  Appen    Appen

Apparna – här arbetar eleven

Det finns tre olika appar för eleverna – en röd för årskurs 1, en grön för årskurs 2 och en blå för årskurs 3. Varje app innehåller hundratals övningar i svenska och matematik. Apparna laddas ner i App Store eller via lärarklienten och kostar 125 kr per licens/app.

I QV följer eleven stigar där de interaktiva övningarna ligger. Stigarna har namn på bär, där varje bär representerar ett område i läroplanen. Läromedlet innehåller mängder av spel och uppgifter i spännande miljöer som ger eleverna inspiration i deras arbete – det är bara att låta dem släppa loss fantasin!

Lärarklienten – ditt webbaserade verktyg

Lärarklienten är ditt stöd i arbetet med QV. Logga in här med den kod som du får när du köper klienten.

Det här ingår i lärarklienten:
* Möjlighet att köpa elevapparna.
* Lärarhandledning som beskriver hur du kan arbeta med Qnoddarnas värld i klassrummet. (Läs mer om vad som ingår i lärarhandledningen lite längre ner.)
* Kom igång-guider och stöd för din undervisning.
* Statistik över elevernas arbete och resultat.
* Överblick över elevernas nivå och vilka uppgifter de har problem med så att du vet vad du behöver fokusera din undervisning på.
* Verktyg för att låsa och låsa upp de övningar som eleverna ska arbeta med så att du kan individanpassa undervisningen.

Snabbguide till Lärarklienten

Snabbguide Qnoddarnas värld Lärarklienten

Öppna och ladda ner

Lärarhandledning med instruktioner, inspiration och stöd

Lärarhandledningen finns tillgänglig inne i den digitala lärarklienten. Det finns en handledning per årskurs och app. Förutom introduktion till hur du använder lärarklienten och apparna får du stöd för det praktiska arbetet i svenska respektive matematik.

För varje övning i QV klarläggs syfte, förslag på förberedande arbete i klassrummet samt hur eleverna ska jobba praktiskt med övningarna på sin iPad. Du får förslag på arbetsgång som kan tillämpas både i helklass och för enstaka elever.

Lärarhandledningen går att skriva ut från lärarklienten. Du kan också köpa en tryckt version av lärarhandledningen till självkostnadspris här.

Hjälp och support

Behöver du hjälp med tekniska frågor, administration eller något annat är hjälpen alltid nära via en Hjälp-knapp i Lärarklienten.

Vem är Qnodden?

QnoddenKanske har du också haft problem när ni ska arbeta med bokstaven ”Q/q”? Vad kan man använda för att lyfta fram bokstaven? Det var så det började, och en liten figur växte fram, som fick sitt namn stavat med den fina och svåranvända bokstaven ”Q”.

Är qnodden ett djur eller en annan sorts varelse? Hur gammal är qnodden? Var kommer hen ifrån? Det finns inga rätta svar. Du och eleverna skapar tillsammans, med hjälp av barnens fantasi, berättelsen om qnoddarna och deras värld.

Stubben och Läshoppet

Stubben och Läshoppet

Qnodden och eleven utgår från Stubben. Här kan eleven göra olika val, ta ett kort på sig själv eller experimentera med de olika föremålen som finns. Här finns även ett bibliotek med 36 böcker ur serien Läshoppet. De är framtagna för att främja läsinlärningen och är indelade i fyra nivåer.

Nu vet du en hel del om qnoddarna och deras värld. Det är dags att prova på!

Prova gratis

Som med alla våra digitala läromedel ingår en kostnadsfri testperiod utan köptvång. Qnoddarnas värld kan du prova gratis i 30 dagar. Här beställer du din prova på-kod (längst ned till höger).

Qnoddarnas värld Qnoddarnas värld Lärarhandledning

Lärarhandledning i tryckt version med instruktioner, inspiration och stöd till det heldigitala läromedlet Qnoddarnas värld. Förutom introduktion till hur du använder lärarklienten och apparna får du stöd för det praktiska arbetet i svenska respektive matematik.

Mer info